HOTLINE

0986.817.366 Mr.Việt

LAB-X500 xác định hàm lượng lưu huỳnh và clo trong dầu theo ASTM D4929

(0 đánh giá)

Lab-X5000

Hitachi Nhật Bản

12 tháng

- HSX: Hitachi Nhật Bản - Model: LAB-X5000

LAB-X500 xác định hàm lượng lưu huỳnh và clo trong dầu theo ASTM D4929-19

HSX: Hitachi Nhật Bản

Model: LAB-X5000