HOTLINE

0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ SpectroDirect phân tích chất lượng nước và nước thải chuyên nghiệp

(0 đánh giá)

712005

Lovibond Đức

12 tháng

HSX: Lovibond - Đức Model: SpectroDirect (advanced features) P/N: 712005 Để kiểm tra nước và nước thải 330 - 900 nm. Phân tích 122 chỉ tiêu.

Máy quang phổ SpectroDirect phân tích chất lượng nước và nước thải chuyên nghiệp trong hộp xách

HSX: Lovibond - Đức

Model: SpectroDirect (set 2)

P/N: 712005

Đặc điểm thiết bị SpectroDirect

>> Bước sóng 300 - 900 nm

>> Cổng kết nối RS 232

>> Màn hình đồ họa lớn dễ dàng quan sát & thao tác

>> Bàn phím phim cảm ứng với bố cục hợp lý

>> Phân tích 122 chỉ tiêu từ Al - Zn trong nước & nước thải.

SpectroDirect là một máy quang phổ chùm tia đơn hiện đại với tỷ lệ giá cả / hiệu suất tuyệt vời được thiết kế đặc biệt để kiểm tra nước. Thiết bị này được trang bị một loạt các phương pháp được lập trình sẵn dựa trên phạm vi đã được chứng minh của các thử nghiệm ống Lovibond®, thuốc thử dạng viên nén, thuốc thử dạng lỏng và thuốc thử dạng bột (Vario Powder Packs).

Ứng dụng: Boiler Water | Cooling Water | Disinfection Control | Drinking Water Treatment | Galvanization | Pool Water Control | Pool Water Treatment | Raw Water Treatment |Waste Water Treatment

Máy quang phổ phân tích nước SpectroDirect Lovibond

Thông số kỹ thuật

Monochromator Holographic grating (600 lines/mm)
Phạm vi bước sóng 330 - 900 nm
Độ chính xác bước sóng ±2 nm
Độ lặp lại bước sóng ±1 nm
Phạm vi quang phổ -0.3 - 2.5 Abs
Vận hành Chống hóa chất, dung môi & axit, touch-sensitive keypad có âm thanh
Hiển thị Backlit LCD graphic display
Loại ống mẫu phù hợp Rectangular Cuvettes 10 mm
Round Cuvettes 16 mm
Round Cuvettes 24 mm
Cổng kết nối RS 232
Bộ nhớ nội 1000 kết quả đo
Nguồn điện 100 - 240 V / 50-60 Hz
Auto – OFF Yes
Dòng thiết bị Benchtop - Cố định
Compliance CE
Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, ...
Kích thước 275 x 150 x 270 mm
Khối lượng 3.2 kg

 

Phạm vi đo các chỉ tiêu trong nước

Testparameter Thang đo Phương pháp PP Hóa chất
Alkalinity-m HR T 5 - 500 mg/l CaCO3 M31 Acid / Indicator
Alkalinity-m T 5 - 200 mg/l CaCO3 M30 Acid / Indicator
Alkalinity-p T 5 - 300 mg/l CaCO3 M35 Acid / Indicator
Aluminium PP 0.01 - 0.25 mg/l Al M50 Eriochrom Cyanine R
Aluminium T 0.01 - 0.3 mg/l Al M40 Eriochrom Cyanine R
Ammonia HR TT 1.0 - 50 mg/l N M66 Salicylate
Ammonia LR TT 0.02 - 2.5 mg/l N M65 Salicylate
Ammonia PP 0.01 - 0.8 mg/l N M62 Salicylate
Ammonia T 0.02 - 1 mg/l N M60 Indophenole Blue
Arsenic 0.02 - 0.6 mg/l As M68 Silver Diethyldithiocarbamate
Boron T 0.1 - 2 mg/l B M85 Azomethine
Bromine 10 T 0.1 - 3 mg/l Br2 M78 DPD
Bromine 50 T 0.05 - 1 mg/l Br2 M79 DPD
Bromine T 0.05 - 13 mg/l Br2 M80 DPD
Cadmium M. TT 0.025 - 0.75 mg/l Cd M87 Cadion
Chloride L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- M91 Iron(III)-thiocyanate
Chloride T 0.5 - 25 mg/l Cl- M90 Silver Nitrate / Turbidity
Chlorine 10 T 0.1 - 6 mg/l Cl2 M98 DPD
Chlorine 50 T 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 M99 DPD
Chlorine dioxide 50 T 0.05 - 1 mg/l ClO2 M119 DPD / Glycine
Chlorine dioxide T 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 M120 DPD / Glycine
Chlorine HR 10 T 0.1 - 10 mg/l Cl2 M104 DPD
Chlorine HR (KI) T (105) 5 - 200 mg/l Cl2 M105 KI / Acid
Chlorine L 0.02 - 3 mg/l Cl2 M101 DPD
Chlorine MR PP 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 M113 DPD
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/l Cl2 M110 DPD
Chlorine T 0.02 - 6.0 mg/l Cl2 M100 DPD
Chromium 50 PP 0.005 - 0.5 mg/l Cr M124 Diphenylcarbazide
Chromium PP 0.02 - 2 mg/l Cr M125 Diphenylcarbazide
COD HR TT 200 - 15000 mg/l COD M132 Dichromate / H2SO4
COD LMR TT 15 - 300 mg/l COD M133 Dichromate / H2SO4
COD LR TT 3 - 150 mg/l COD M130 Dichromate / H2SO4
COD MR TT 20 - 1500 mg/l COD M131 Dichromate / H2SO4
Copper 50 T 0.05 - 1 mg/l Cu M149 Biquinoline
Copper PP 0.05 - 5 mg/l Cu M153 Bicinchoninate
Copper T 0.05 - 5 mg/l Cu M150 Biquinoline
CyA HR T 10 - 200 mg/l CyA M161 Melamine
Cyanide 50 L 0.005 - 0.2 mg/l CN- M156 Pyridine-barbituric Acid
Cyanide L 0.01 - 0.5 mg/l CN- M157 Pyridine-barbituric Acid
CyA T 10 - 160 mg/l CyA M160 Melamine
DEHA PP 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M167 PPST
DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M165 PPST
Fluoride L 0.05 - 2 mg/l F- M170 SPADNS
Formaldehyde 10 M. L 1.00 - 5.00 mg/l HCHO M175 H2SO4 / Chromotropic acid
Formaldehyde 50 M. L 0.02 - 1.00 mg/l HCHO M176 H2SO4 / Chromotropic acid
Formaldehyde M. TT 0.1 - 5 mg/l HCHO M177 H2SO4 / Chromotropic acid
H2O2 50 T 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 M209 DPD / Catalyst
H2O2 T 0.03 - 1.5 mg/l H2O2 M210 DPD / Catalyst
Hardness total HR T 20 - 500 mg/l CaCO3 M201 Metallphthaleine
Hardness total T 2 - 50 mg/l CaCO3 M200 Metallphthaleine
Hazen 50 10 - 500 mg/l Pt M203 (APHA) Platinum Cobalt Standard Method
Hydrazine L 5 - 600 µg/l N2H4 M206 Dimethylaminobenzaldehyde
Hydrazine P 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 M205 Dimethylaminobenzaldehyde
Iron 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe M218 Ferrozine / Thioglycolate
Iron 50 PP 0.01 - 1.5 mg/l Fe M221 1,10-Phenanthroline
Iron 50 T 0.01 - 0.5 mg/l Fe M219 Ferrozine / Thioglycolate
Iron (TPTZ) PP 0.1 - 1.8 mg/l Fe M223 TPTZ
Iron PP 0.01 - 1.5 mg/l Fe M222 1,10-Phenanthroline
Iron T 0.1 - 1 mg/l Fe M220 Ferrozine / Thioglycolate
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 M20 Acid / Indicator
Lead 10 0.1 - 5 mg/l Pb M232 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine
Lead (A) TT 0.1 - 5 mg/l Pb M234 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine
Lead (B) TT 0.1 - 5 mg/l Pb M235 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine
lodine T 0.05 - 3.6 mg/l I M215 DPD
Manganese HR PP 0.1 - 18 mg/l Mn M243 Periodate Oxidation
Manganese LR PP 0.01 - 0.7 mg/l Mn M242 PAN
Manganese T 0.2 - 4 mg/l Mn M240 Formaldoxime
Molybdate HR PP 0.3 - 40 mg/l Mo M252 Mercaptoacetic Acid
Molybdate LR PP 0.03 - 3 mg/l Mo M251 Ternary Complex
Molybdate T 1 - 30 mg/l MoO4 M250 Thioglycolate
Nickel 50 L 0.02 - 1 mg/l Ni M255 Dimethylglyoxime
Nickel L 0.2 - 7 mg/l Ni M256 Dimethylglyoxime

Nitrate HR

1.2 - 35 mg/l N M268 2,6-Dimethylphenole
Nitrate LR TT 0.5 - 14 mg/l N M267 2,6-Dimethylphenole
Nitrate TT 1 - 30 mg/l N M265 Chromotropic Acid
Nitrite HR TT 0.3 - 3 mg/l N M276 Sulfanilic / Naphthylamine
Nitrite LR TT 0.03 - 0.6 mg/l N M275 Sulfanilic / Naphthylamine
Nitrite PP 0.01 - 0.3 mg/l N M272 Diazotation
Nitrite T 0.01 - 0.5 mg/l N M270 N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine
Oxygen active T 0.1 - 10 mg/l O2 M290 DPD
Ozone 50 T 0.02 - 0.5 mg/l O3 M299 DPD / Glycine
Ozone T 0.02 - 1 mg/l O3 M300 DPD / Glycine
Phenol T 0.1 - 5 mg/l C6H5OH M315 4-Aminoantipyrine
Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/l P M325 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/l P M321 Vanadomolybdate
Phosphate HR TT 1 - 20 mg/l P M322 Vanadomolybdate
Phosphate LR T 0.02 - 1.3 mg/l P M320 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate PP 0.02 - 0.8 mg/l P M323 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate t. TT 0.02 - 1.1 mg/l P M326 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate total HR TT 1.5 - 20 mg/l P M318 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate total LR TT 0.07 - 3 mg/l P M317 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate TT 0.02 - 1.6 mg/l P M324 Phosphomolybdenum Blue
Phosphonate PP 0.2 - 125 mg/l PO4 M316 Persulfate UV Oxidation Method
pH value L 6.5 - 8.4 M331 Phenol Red
pH-value T 6.5 - 8.4 M330 Phenol Red
Potassium T 0.7 - 16 mg/l K M340 Tetraphenylborat Turbidity
SAC 436 nm 0.5 - 50 m-1 M345 Direct Reading EN ISO 7887:1994
SAC 525 nm 0.5 - 50 m-1 M346 Direct Reading EN ISO 7887:1994
SAC 620 nm 0.5 - 50 m-1 M347 Direct Reading EN ISO 7887:1994
Selenium 0.05 - 1.6 mg/l Se M363 3,3'-Diaminobenzidine in Toluene
Silcate T 0.05 - 4 mg/l SiO2 M350 Silicomolybdenum Blue
Silicate HR PP 1 - 100 mg/l SiO2 M352 Silicomolybdate
Silicate LR PP 0.05 - 1.6 mg/l SiO2 M351 Heteropolyblue
Silica VLR PP 0.005 - 0.5 mg/l SiO2 M349 Heteropolyblue
Sulphate HR PP 50 - 1000 M361 Bariumsulphate Turbidity
Sulphate PP 5 - 100 mg/l SO4 2- M360 Bariumsulphate Turbidity
Sulphide T 0.04 - 0.5 mg/l S2- M365 DPD / Catalyst
Sulphite 10 T 0.1 - 10 mg/l SO3 M368 DTNB
Sulphite T 0.05 - 4 mg/l SO3 M370 DTNB
Surfactants M. (anion.) TT 0.05 - 2 mg/l SDSA M376 Methylene Blue
Surfactants M. (cation.) TT 0.05 - 1.5 mg/l CTAB M378 Disulphine Blue
Surfactants M. (not ionic) TT 0.1 - 7.5 mg/l Triton X-100 M377 TBPE
Suspended solids 50 10 - 750 mg/l TSS M383 Turbidity / Attenuated Radiation Method
TN HR 2 TT 5 - 140 mg/l N M284 2,6-Dimethylphenole
TN HR TT 5 - 150 mg/l N M281 Persulphate Digestion
TN LR 2 TT 0.5 - 14 mg/l N M283 2,6-Dimethylphenole
TN LR TT 0.5 - 25 mg/l N M280 Persulphate Digestion
TOC HR M. TT 50 - 800 mg/l TOC M381 H2SO4 / Persulphate / Indicator
TOC LR M. TT 5 - 80 mg/l TOC M380 H2SO4 / Persulphate / Indicator
Turbidity 50 5 - 500 FAU M385 Attenuated Radiation Method
Urea T 0.1 - 2 mg/l Urea M390 Indophenol / Urease
Zinc T 0.02 - 0.05 mg/l Zn M400 Zincon

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Thiết bị xác định nhu cầu oxy sinh hóa BOD BD606 Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: BD 606 P/N: 2444465 BD 600 là một hệ thống đo hô hấp để xác định nhu cầu oxy sinh hóa (BOD). Tiết kiệm thời gian, giảm khả năng xảy ra sai sót và dễ dàng giải thích dữ liệu để giúp đưa ra quyết định kiểm soát quy trình cho nhà máy của bạn. Thang đo: BOD 0 - 40 mg/l BOD BOD 0 - 80 mg/l BOD BOD 0 - 200 mg/l BOD BOD 0 - 400 mg/l BOD BOD 0 - 800 mg/l BOD BOD 0 - 2000 mg/l BOD BOD 0 - 4000 mg/l BOD

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy đo quang MD 200 đo Chlorine, pH, Cyanuric acid, Alkalinity-m, Copper, Iron, tablet reagents

HSX: Lovibond - Đức Model: MD 200 6 in 1 P/N: 2862102 Phân tích 6 chỉ tiêu trong 1 máy MD200 : Alkalinity-m T 5 - 200 mg/l CaCO3 ; Chlorine HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 ; Chlorine L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 ; Chlorine T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 ; Copper T 0.05 - 5 mg/l Cu ; CyA T 10 - 160 mg/l CyA ; Iron T 0.02 - 1 mg/l Fe ; pH value L 6.5 - 8.4 ; pH-value T 6.5 - 8.4

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy đo độ dẫn điện của nước SensoDirect Con 110 (Set) Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: SensoDirect pH 110 P/N: 722300 Dùng đo độ dẫn điện của nước làm mát, nước lò hơi, nước uống, nước hồ bơi, nước thải, nước sông suối, ... Phạm vi đo 0,001 - 1,999 mS/cm, 0,01 - 19,99 mS/cm

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy đo quang MD 100 Boiler Water phân tích nước lò hơi

HSX: Lovibond - Đức Model: MD 100 Boiler Water P/N: 276230 Đo các chỉ tiêu: Aluminium PP 0.01 - 0.25 mg/l Al Chloride L (A) 0.5 - 20 mg/l Cl- Copper T 0.05 - 5 mg/l Cua) DEHA PP 0.02 - 0.5 mg/l DEHA Hydrazine P 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 Iron LR L (A) 0.03 - 2 mg/l Fe Oxygen dissolved C 10 - 800 µg/l O2 c) Phosphate HR L 5 - 80 mg/l PO4 Polyacrylate L 1 - 30 mg/l Polyacryl Silicate HR PP 1 - 90 mg/l SiO2

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy đo quang Lovibond MD 100 Cooling Water phân tích nước làm mát

HSX: Lovibond - Đức Model: MD 100 Cooling Water P/N: 276240 Kiểm soát nước chính xác với hệ thống đo nhỏ gọn và đã được kiểm chứng Đo 16 chỉ tiêu trong nước làm mát.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Bộ kit chuẩn thẩm định máy quang phổ MD100 Lovibond

HSX: Lovibond - Đức P/N: 215670 Bộ kit chứa một dung dịch chuẩn zero, 6 lọ khác nhau để kiểm tra 6 độ dài sóng khác nhau và cho phép kiểm tra toàn bộ dải quang kế MD 100, MD110 & MD200.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy đo độ dẫn điện của nước SensoDirect Con 110 Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: SensoDirect pH 110 P/N: 722310 Dùng đo độ dẫn điện của nước làm mát, nước lò hơi, nước uống, nước hồ bơi, nước thải, nước sông suối, ... Phạm vi đo 0,001 - 1,999 mS/cm, 0,01 - 19,99 mS/cm Chức năng hold giúp kết quả "frozen" trên màn hình. Dễ dàng đọc kết quả, tăng độ chính xác đo.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy đo quang MD 200 Chlorine, Bromine, pH, Cyanuric acid, Acid capacity KS4.3, Calcium hardness, tab

HSX: Lovibond - Đức Model: MD 200 6 in 1 P/N: 2861912 Với thiết bị bảo trì thấp, bạn đạt được kết quả chính xác trong tất cả các lĩnh vực phân tích nước với thuốc thử dạng viên nén cho Cl/bromine/pH/CyA/acid capacity/calcium hardness.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ MD 200 OZONE đo hàm lượng ozone trong nước

HSX: Lovibond - Đức Model: MD 200 OZONE P/N: 2899802 MD 200 Ozone, tablet reagents Với thiết bị bảo trì thấp này, bạn đạt được kết quả chính xác trong tất cả các lĩnh vực phân tích nước. Thuốc thử dạng viên có thể được sử dụng để kiểm tra ôzôn. Thang đo: Ozone T 0.02 - 2 mg/l O3

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ phân tích nước hồ bơi Photometer PM 600

HSX: Lovibond - Đức Model: PM 600 P/N: 214060 Phân tích 13 chỉ tiêu trong nước hồ bơi từ A(lkalinity-m) đến H(hydrogen peroxide với bộ nhớ 1000 lần đo.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ phân tích nước hồ bơi Photometer PM 620

HSX: Lovibond - Đức Model: PM 620 P/N: 214065 Phân tích 35 chỉ tiêu trong nước hồ bơi từ A(lkalinity-m) đến H(hydrogen peroxide với bộ nhớ 1000 lần đo.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin

Alvin - 0986.817.366

Tin tức

Dòng sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 34
  • Hôm nay 802
  • Hôm qua 835
  • Trong tuần 2,501
  • Trong tháng 17,206
  • Tổng cộng 200,291

Top

   (0)