HOTLINE

0986.817.366 Mr.Việt

Sàng Tyler đường kính 200mm

(0 đánh giá)

Tyler Mĩ

HSX: Tyler Mĩ Đường kính sàng 200 mm Vật liệu sàng từ thép không gỉ và đồng thau

Sàng thí nghiệm Tyler đường kính 200 mm

HSX: Tyler Mĩ

 

Thông số kỹ thuật sàng rây có đường kính 200 mm TYLER W.S

- STAINLESS FRAME : Vành bằng inox

- BRASS FRAME: Vành bằng thau

- BRASS CLOTH: Lưới bằng thau

- STAINLESS CLOTH: Lưới bằng inox

Thông tin Sàng Tyler có đường kính 200mm :

>> 9901M 200MM FH-BRASS PAN

>> 9902M 200MM-BRASS COVER

>> 9903M 200MM-HH-BRASS PAN

>> 9906 200MM SS-COVER-W/RING

>> 9520 200MM-FH-BR-SS-1.00 MM (#18) S

>> 9519 200MM-FH-BR-SS-1.12 MM SIEVE

>> 9518 200MM-FH-BR-SS-1.18 MM (#16) S

>> 9517 200MM-FH-BR-SS-1.25 MM SIEVE

>> 9516 200MM-FH-BR-SS-1.4 MM (#14) SI

>> 9515 200MM-FH-BR-SS-1.6 MM SIEVE

>> 9514 200MM-FH-BR-SS-1.7 MM (#12) SI

>> 9513 200MM-FH-BR-SS-1.8 MM SIEVE

>> 9728 200MM-FH-BR-SS-10 MM SIEVE

>> 9703 200MM-FH-BR-SS-100 MM (4") SIE

>> 9547 200MM-FH-BR-SS-100 UM SIEVE

>> 3508 200MM-FH-BR-SS-100 UM W/BKG

>> 9702 200MM-FH-BR-SS-106 MM (4.24")

>> 9546 200MM-FH-BR-SS-106 UM (#140) S

>> 9727 200MM-FH-BR-SS-11.2 MM (7/16")

>> 9701 200MM-FH-BR-SS-112 MM SIEVE

>> 9545 200MM-FH-BR-SS-112 UM SIEVE

>> 9726 200MM-FH-BR-SS-12.5 MM (1/2")

>> 9700 200MM-FH-BR-SS-125 MM (5") SIE

>> 9544 200MM-FH-BR-SS-125 UM (#120) S

>> 9725 200MM-FH-BR-SS-13.2 MM (.530")

>> 9724 200MM-FH-BR-SS-14 MM SIEVE

>> 9543 200MM-FH-BR-SS-140 UM SIEVE

>> 9542 200MM-FH-BR-SS-150 UM (#100) S

>> 3501 200MM-FH-BR-SS-150 UM W/BKG

>> 9723 200MM-FH-BR-SS-16 MM (5/8'') S

>> 9541 200MM-FH-BR-SS-160 UM SIEVE

>> 9722 200MM-FH-BR-SS-18 MM SIEVE

>> 9540 200MM-FH-BR-SS-180 UM (#80) SI

>> 9721 200MM-FH-BR-SS-19 MM (3/4") SI

>> 9512 200MM-FH-BR-SS-2.00 MM (#10) S

>> 9511 200MM-FH-BR-SS-2.24 MM SIEVE
9510 200MM-FH-BR-SS-2.36 MM (#8) SI
9509 200MM-FH-BR-SS-2.5 MM SIEVE
9508 200MM-FH-BR-SS-2.8 MM (#7) SIE
9720 200MM-FH-BR-SS-20 MM SIEVE
9799 200MM-FH-BR-SS-20 UM (#635) SI
9539 200MM-FH-BR-SS-200 UM SIEVE
3509 200MM-FH-BR-SS-200 UM W/BKG
9538 200MM-FH-BR-SS-212 UM (#70) SI
9798 200MM-FH-BR-SS-22 UM SIEVE
9719 200MM-FH-BR-SS-22.4 MM (7/8")
9537 200MM-FH-BR-SS-224 UM SIEVE
9718 200MM-FH-BR-SS-25 MM (1") SIEV
9797 200MM-FH-BR-SS-25 UM (#500) SI
9536 200MM-FH-BR-SS-250 UM (#60) SI
9717 200MM-FH-BR-SS-26.5 MM (1.06")
9716 200MM-FH-BR-SS-28 MM SIEVE
9535 200MM-FH-BR-SS-280 UM SIEVE
9742 200MM-FH-BR-SS-3.15 MM (1/8")
9741 200MM-FH-BR-SS-3.35 MM (#6) SI
9740 200MM-FH-BR-SS-3.55 MM SIEVE
9534 200MM-FH-BR-SS-300 UM (#50) SI
9715 200MM-FH-BR-SS-31.5 MM (1-1/4"
9533 200MM-FH-BR-SS-315 UM SIEVE
9795 200MM-FH-BR-SS-32 UM (#450) SI
9744 200MM-FH-BR-SS-35.5 MM SIEVE
9532 200MM-FH-BR-SS-355 UM (#45) SI
9794 200MM-FH-BR-SS-36 UM SIEVE
9714 200MM-FH-BR-SS-37.5 MM (1-1/2"
9558 200MM-FH-BR-SS-38 UM (#400) SI
9739 200MM-FH-BR-SS-4 MM (#5) SIEVE
9738 200MM-FH-BR-SS-4.5 MM SIEVE
9737 200MM-FH-BR-SS-4.75 MM (#4) SI
9713 200MM-FH-BR-SS-40 MM SIEVE
9557 200MM-FH-BR-SS-40 UM SIEVE
9531 200MM-FH-BR-SS-400 UM SIEVE
9530 200MM-FH-BR-SS-425 UM (#40) SI
9712 200MM-FH-BR-SS-45 MM (1-3/4")
9556 200MM-FH-BR-SS-45 UM (#325) SI
9529 200MM-FH-BR-SS-450 UM SIEVE
1771 200MM-FH-BR-SS-45UM(#325)W/BKG
9736 200MM-FH-BR-SS-5 MM SIEVE
9735 200MM-FH-BR-SS-5.6 MM (#3-1/2)
9711 200MM-FH-BR-SS-50 MM (2") SIEV
9555 200MM-FH-BR-SS-50 UM SIEVE
9528 200MM-FH-BR-SS-500 UM (#35) SI
9710 200MM-FH-BR-SS-53 MM (2.12") S
9554 200MM-FH-BR-SS-53 UM (#270) SI
9709 200MM-FH-BR-SS-56 MM SIEVE
9553 200MM-FH-BR-SS-56 UM SIEVE
9527 200MM-FH-BR-SS-560 UM SIEVE
9734 200MM-FH-BR-SS-6.3 MM (1/4") S
9733 200MM-FH-BR-SS-6.7 MM (.265")
9526 200MM-FH-BR-SS-600 UM (#30) SI
9708 200MM-FH-BR-SS-63 MM (2-1/2")
9552 200MM-FH-BR-SS-63 UM (#230) SI
9525 200MM-FH-BR-SS-630 UM SIEVE
9732 200MM-FH-BR-SS-7.1 MM SIEVE
9707 200MM-FH-BR-SS-71 MM SIEVE
9551 200MM-FH-BR-SS-71 UM SIEVE
3305 200MM-FH-BR-SS-71 UM SIEVE W/B
9524 200MM-FH-BR-SS-710 UM (#25) SI
9706 200MM FH-BR-SS-75 MM (3")
3316 200MM-FH-BR-SS-75 UM  W/BKG
9550 200MM-FH-BR-SS-75 UM (#200) SI
9731 200MM-FH-BR-SS-8 MM (5/16") SI
9705 200MM-FH-BR-SS-80 MM SIEVE
9549 200MM-FH-BR-SS-80 UM SIEVE
2162 200MM-FH-BR-SS-80 UM SIEVE W/B
9523 200MM-FH-BR-SS-800 UM SIEVE
9522 200MM-FH-BR-SS-850 UM (#20) SI
9730 200MM-FH-BR-SS-9 MM SIEVE
9729 200MM-FH-BR-SS-9.5 MM (3/8") S
9704 200MM-FH-BR-SS-90 MM (3 1/2")
9548 200MM-FH-BR-SS-90 UM (#170)
9521 200MM-FH-BR-SS-900 UM SIEVE
9901 200MM-FH-SS-PAN
9910 200MM-FH-SS-SKT-W-PAN
3069 200MM-FH-SS-SPACER
9902-MM 200MM WET TESTING COVER ASS'Y.

Sàng có vành inox và lưới inox

>> 7297 200MM-FH-SS-SS-1 MM (#18) SIEV

>> 7296 200MM-FH-SS-SS-1.12 MM SIEVE

>>7295 200MM-FH-SS-SS-1.18 MM (#16) S

>> 7294 200MM-FH-SS-SS-1.25 MM SIEVE

>> 7293 200MM-FH-SS-SS-1.4 MM (#14) SI

>> 7292 200MM-FH-SS-SS-1.6 MM SIEVE

>> 7291 200MM-FH-SS-SS-1.7 MM (#12) SIEVE

>> 7290 200MM-FH-SS-SS-1.8 MM SIEVE

>> 7270 200MM-FH-SS-SS-10 MM SIEVE

>> 3051 200MM-FH-SS-SS-100 MM (4") SIEVE

>> 7324 200MM-FH-SS-SS-100 UM SIEVE

>> 3525 200MM-FH-SS-SS-100 UM W/BKG
3479 200MM-FH-SS-SS-106 UM (#140) S
7323 200MM-FH-SS-SS-106 UM (#140) S
7269 200MM-FH-SS-SS-11.2 MM (7/16")
7322 200MM-FH-SS-SS-112 UM SIEVE
7268 200MM-FH-SS-SS-12.5 MM (1/2")
3052 200MM-FH-SS-SS-125 MM SIEVE
3478 200MM-FH-SS-SS-125 UM (#120) S
7321 200MM-FH-SS-SS-125 UM (#120) S
7267 200MM-FH-SS-SS-13.2 MM (.530")
7266 200MM-FH-SS-SS-14 MM SIEVE
7320 200MM-FH-SS-SS-140 UM SIEVE
3513 200MM-FH-SS-SS-140 UM W/BKG
3455 200MM-FH-SS-SS-150 UM (#100) S
7319 200MM-FH-SS-SS-150 UM (#100) S
7265 200MM-FH-SS-SS-16 MM (5/8'') S
7318 200MM-FH-SS-SS-160 UM SIEVE
7264 200MM-FH-SS-SS-18 MM SIEVE
7317 200MM-FH-SS-SS-180 UM (#80) SI
3504 200MM-FH-SS-SS-180 UM W/BKG
7263 200MM-FH-SS-SS-19 MM (3/4") SI
7289 200MM-FH-SS-SS-2 MM (#10) SIEV
3379 200MM-FH-SS-SS-2.12" (53MM) SI
7288 200MM-FH-SS-SS-2.24 MM SIEVE
7287 200MM-FH-SS-SS-2.36 MM (#8) SI
7286 200MM-FH-SS-SS-2.5 MM SIEVE
7285 200MM-FH-SS-SS-2.8 MM (#7) SIE
7262 200MM-FH-SS-SS-20 MM SIEVE
3486 200MM-FH-SS-SS-20 UM (#635) SI
7339 200MM-FH-SS-SS-20 UM (#635) SI
7316 200MM-FH-SS-SS-200 UM SIEVE
3528 200MM-FH-SS-SS-200 UM W/BKG
3380 200MM-FH-SS-SS-2-1/2" (63MM) S
7315 200MM-FH-SS-SS-212 UM (#70) SI
7261 200MM-FH-SS-SS-22.4 MM (7/8")
7314 200MM-FH-SS-SS-224 UM SIEVE
7260 200MM-FH-SS-SS-25 MM (1") SIEV
7338 200MM-FH-SS-SS-25 UM (#500) SI
3485 200MM-FH-SS-SS-25 UM W/BKG
7313 200MM-FH-SS-SS-250 UM (#60) SI
7259 200MM-FH-SS-SS-26.5 MM (1.06")
7258 200MM-FH-SS-SS-28 MM SIEVE
7312 200MM-FH-SS-SS-280 UM SIEVE
7284 200MM-FH-SS-SS-3.15 MM (1/8")
7283 200MM-FH-SS-SS-3.35 MM (#6) SI
7282 200MM-FH-SS-SS-3.5 MM SIEVE
7311 200MM-FH-SS-SS-300 UM (#50) SI
7257 200MM-FH-SS-SS-31.5 MM (1-1/4"
7310 200MM-FH-SS-SS-315 UM SIEVE
7337 200MM-FH-SS-SS-32 UM (#450) SI
3400 200MM-FH-SS-SS-32 UM W/BKG
3345 200MM-FH-SS-SS-35.5 MM SIEVE
7309 200MM-FH-SS-SS-355 UM (#45) SI
7336 200MM-FH-SS-SS-36 UM SIEVE
7256 200MM-FH-SS-SS-37.5 MM (1-1/2'
3484 200MM-FH-SS-SS-38 UM (#400) SI
7335 200MM-FH-SS-SS-38 UM (#400) SI
7281 200MM-FH-SS-SS-4 MM (#5) SIEVE
7280 200MM-FH-SS-SS-4.5 MM SIEVE
7279 200MM-FH-SS-SS-4.75 MM (#4) SI
3016 200MM-FH-SS-SS-40 MM SIEVE
7334 200MM-FH-SS-SS-40 UM SIEVE
7308 200MM-FH-SS-SS-400 UM SIEVE
7307 200MM-FH-SS-SS-425 UM (#40)
7255 200MM-FH-SS-SS-45 MM (1-3/4")
7333 200MM-FH-SS-SS-45 UM (#325) SI
3483 200MM-FH-SS-SS-45 UM W/BKG
7306 200MM-FH-SS-SS-450 UM SIEVE
7278 200MM-FH-SS-SS-5 MM SIEVE
7277 200MM-FH-SS-SS-5.6 MM (#3 1/2)
3015 200MM-FH-SS-SS-50 MM SIEVE
7332 200MM-FH-SS-SS-50 UM SIEVE
3536 200MM-FH-SS-SS-50 UM W/BKG
7305 200MM-FH-SS-SS-500 UM (#35) SI
3482 200MM-FH-SS-SS-53 UM (#270) SI
7331 200MM-FH-SS-SS-53 UM (#270) SI
3014 200MM-FH-SS-SS-56 MM SIEVE
7330 200MM-FH-SS-SS-56 UM SIEVE
7304 200MM-FH-SS-SS-560 UM SIEVE
7276 200MM-FH-SS-SS-6.3 MM (1/4") S
7275 200MM-FH-SS-SS-6.7 MM (.265")
7303 200MM-FH-SS-SS-600 UM (#30) SI
3481 200MM-FH-SS-SS-63 UM (#230) SI
7329 200MM-FH-SS-SS-63 UM (#230) SI
7302 200MM-FH-SS-SS-630 UM SIEVE
7274 200MM-FH-SS-SS-7.1 MM SIEVE
3219 200MM-FH-SS-SS-71 MM SIEVE
7328 200MM-FH-SS-SS-71 UM SIEVE
3446 200MM-FH-SS-SS-71 UM SIEVE W/B
7301 200MM-FH-SS-SS-710 UM (#25) SI
3050 200MM-FH-SS-SS-75 MM (3") SIEV
7327 200MM-FH-SS-SS-75 UM (#200) SI
3487 200MM-FH-SS-SS-75 UM W/BKG
7273 200MM-FH-SS-SS-8 MM (5/16") SI
3371 200MM-FH-SS-SS-80 MM SIEVE
7326 200MM-FH-SS-SS-80 UM SIEVE
3447 200MM-FH-SS-SS-80 UM SIEVE W/B
7300 200MM-FH-SS-SS-800 UM SIEVE
7299 200MM-FH-SS-SS-850 UM (#20) SI
7272 200MM-FH-SS-SS-9 MM SIEVE
7271 200MM-FH-SS-SS-9.5 MM (3/8") S
3395 200MM-FH-SS-SS-90 MM (3-1/2")
3480 200MM-FH-SS-SS-90 UM (#170) SI
7325 200MM-FH-SS-SS-90 UM (#170) SI
7298 200MM-FH-SS-SS-900 UM SIEVE
9620 200MM-HH-BR-SS-1 MM (#18) SIEV
9619 200MM-HH-BR-SS-1.12 MM SIEVE
9618 200MM-HH-BR-SS-1.18 MM (#16) S
9617 200MM-HH-BR-SS-1.25 MM SIEVE
9616 200MM-HH-BR-SS-1.4 MM (#14) SI
9615 200MM-HH-BR-SS-1.6 MM SIEVE
9614 200MM-HH-BR-SS-1.7 MM (#12) SI
9613 200MM-HH-BR-SS-1.8 MM SIEVE
9828 200MM-HH-BR-SS-10 MM SIEVE
9803 200MM-HH-BR-SS-100 MM (4") SIE
9647 200MM-HH-BR-SS-100 UM SIEVE
9802 200MM-HH-BR-SS-106 MM (4.24")
9646 200MM-HH-BR-SS-106 UM (#140) S
9827 200MM-HH-BR-SS-11.2 MM (7/16")
9801 200MM-HH-BR-SS-112 MM SIEVE
9645 200MM-HH-BR-SS-112 UM SIEVE
9826 200MM-HH-BR-SS-12.5 MM (1/2")
9800 200MM-HH-BR-SS-125 MM (5") SIE
9644 200MM-HH-BR-SS-125 UM (#120) S
9825 200MM-HH-BR-SS-13.2 MM (.530")
9824 200MM-HH-BR-SS-14 MM SIEVE
9643 200MM-HH-BR-SS-140 UM SIEVE
9642 200MM-HH-BR-SS-150 UM (#100) S
9823 200MM-HH-BR-SS-16 MM (5/8") SI
9641 200MM-HH-BR-SS-160 UM SIEVE
3421 200MM-HH-BR-SS-160 UM SIEVE W/
9822 200MM-HH-BR-SS-18 MM SIEVE
9640 200MM-HH-BR-SS-180 UM (#80) SI
3422 200MM-HH-BR-SS-180 UM SIEVE W/
9821 200MM-HH-BR-SS-19 MM (3/4") SI
9612 200MM-HH-BR-SS-2 MM (#10) SIEV
9611 200MM-HH-BR-SS-2.24 MM SIEVE
9610 200MM-HH-BR-SS-2.36 MM (#8) SI
9609 200MM-HH-BR-SS-2.5 MM SIEVE
9608 200MM-HH-BR-SS-2.8 MM (#7) SIE
9820 200MM-HH-BR-SS-20 MM SIEVE
3365 200MM-HH-BR-SS-20 UM (#635) SI
9899 200MM-HH-BR-SS-20 UM (#635) SI
9639 200MM-HH-BR-SS-200 UM SIEVE
3431 200MM-HH-BR-SS-200 UM SIEVE W/
9638 200MM-HH-BR-SS-212 UM (#70) SI
9898 200MM-HH-BR-SS-22 UM SIEVE
9819 200MM-HH-BR-SS-22.4 MM (7/8")
9637 200MM-HH-BR-SS-224 UM SIEVE
9818 200MM-HH-BR-SS-25 MM (1") SIEV
9897 200MM-HH-BR-SS-25 UM (#500) SI
9636 200MM-HH-BR-SS-250 UM (#60) SI
9817 200MM-HH-BR-SS-26.5 MM (1.06")
9816 200MM-HH-BR-SS-28 MM SIEVE
9896 200MM-HH-BR-SS-28 UM SIEVE
9635 200MM-HH-BR-SS-280 UM SIEVE
9842 200MM-HH-BR-SS-3.15 MM(1/8") S
9841 200MM-HH-BR-SS-3.35 MM (#6)
9840 200MM-HH-BR-SS-3.55 MM SIEVE
9634 200MM-HH-BR-SS-300 UM (#50) SI
9815 200MM-HH-BR-SS-31.5 MM (1-1/4"
9633 200MM-HH-BR-SS-315 UM SIEVE
9895 200MM-HH-BR-SS-32 UM (#450) SI
9632 200MM-HH-BR-SS-355 UM (#45) SI
9894 200MM-HH-BR-SS-36 UM SIEVE
9814 200MM-HH-BR-SS-37.5 MM ( 1-1/2
9658 200MM-HH-BR-SS-38 UM (#400) SI
9839 200MM-HH-BR-SS-4 MM (#5) SIEVE
9838 200MM-HH-BR-SS-4.5 MM SIEVE
9837 200MM-HH-BR-SS-4.75 MM (#4) SI
9813 200MM-HH-BR-SS-40 MM SIEVE
9657 200MM-HH-BR-SS-40 UM SIEVE
9631 200MM-HH-BR-SS-400 UM SIEVE
9630 200MM-HH-BR-SS-425 UM (#40) SI
9812 200MM-HH-BR-SS-45 MM (1 3/4")
9656 200MM-HH-BR-SS-45 UM (#325) SI
9629 200MM-HH-BR-SS-450 UM SIEVE
9836 200MM-HH-BR-SS-5 MM SIEVE
9835 200MM-HH-BR-SS-5.6 MM (#3 1/2)
9811 200MM-HH-BR-SS-50 MM (2") SIEV
9655 200MM-HH-BR-SS-50 UM SIEVE
9628 200MM-HH-BR-SS-500 UM (#35) SI
9810 200MM-HH-BR-SS-53 MM (2.12") S
9654 200MM-HH-BR-SS-53 UM (#270) SI
9809 200MM-HH-BR-SS-56 MM SIEVE
9653 200MM-HH-BR-SS-56 UM SIEVE
9627 200MM-HH-BR-SS-560 UM SIEVE
9834 200MM-HH-BR-SS-6.3 MM (1/4") S
9833 200MM-HH-BR-SS-6.7 MM (.265")
9626 200MM-HH-BR-SS-600 UM (#30) SI
9808 200MM-HH-BR-SS-63 MM (2 1/2")
9652 200MM-HH-BR-SS-63 UM (#230) SI
9625 200MM-HH-BR-SS-630 UM SIEVE
9832 200MM-HH-BR-SS-7.1 MM SIEVE
9807 200MM-HH-BR-SS-71 MM SIEVE
9651 200MM-HH-BR-SS-71 UM SIEVE
9624 200MM-HH-BR-SS-710 UM (#25) SI
9806 200MM-HH-BR-SS-75 MM (3") SIEV
3378 200MM-HH-BR-SS-75 UM SIEVE W/B
9650 200MM-HH-BR-SS-75UM (#200) SIE
9831 200MM-HH-BR-SS-8 MM (5/16") SI
9805 200MM-HH-BR-SS-80 MM SIEVE
9649 200MM-HH-BR-SS-80 UM SIEVE
9623 200MM-HH-BR-SS-800 UM SIEVE
9622 200MM-HH-BR-SS-850 UM (#20) SI
9830 200MM-HH-BR-SS-9 MM SIEVE
9829 200MM-HH-BR-SS-9.5 MM (3/8") S
9804 200MM-HH-BR-SS-90 MM (3 1/2")
9648 200MM-HH-BR-SS-90 UM (#170) SI
9621 200MM-HH-BR-SS-900 UM SIEVE
2887 200MM-HH-SS SPACER
9903 200MM-HH-SS-PAN
3161 200MM-HH-SS-PAN-W/SKT
7381 200MM-HH-SS-SS-1 MM (#18) SIEV
7380 200MM-HH-SS-SS-1.12 MM SIEVE
7379 200MM-HH-SS-SS-1.18 MM (#16) S
7378 200MM-HH-SS-SS-1.25 MM SIEVE
7377 200MM-HH-SS-SS-1.4 MM (#14) SI
7376 200MM-HH-SS-SS-1.6 MM SIEVE
7375 200MM-HH-SS-SS-1.7 MM (#12) SI
7374 200MM-HH-SS-SS-1.8 MM SIEVE
7354 200MM-HH-SS-SS-10 MM SIEVE
7408 200MM-HH-SS-SS-100 UM SIEVE
7407 200MM-HH-SS-SS-106 UM (#140) S
7353 200MM-HH-SS-SS-11.2 MM (7/16")
7406 200MM-HH-SS-SS-112 UM SIEVE
7352 200MM-HH-SS-SS-12.5 MM (1/2")
7405 200MM-HH-SS-SS-125UM (#120) SI
7351 200MM-HH-SS-SS-13.2 MM (.530")
7350 200MM-HH-SS-SS-14 MM SIEVE
7404 200MM-HH-SS-SS-140 UM SIEVE
7403 200MM-HH-SS-SS-150 UM (#100) S
3475 200MM-HH-SS-SS-150 UM W/BKG
7349 200MM-HH-SS-SS-16 MM (5/8") SI
7402 200MM-HH-SS-SS-160 UM SIEVE
7348 200MM-HH-SS-SS-18 MM SIEVE
7401 200MM-HH-SS-SS-180UM (#80) SIE
7347 200MM-HH-SS-SS-19 MM (3/4") SI
7373 200MM-HH-SS-SS-2 MM (#10) SIEV
7372 200MM-HH-SS-SS-2.24 MM SIEVE
7371 200MM-HH-SS-SS-2.36 MM (#8) SI
7370 200MM-HH-SS-SS-2.5 MM SIEVE
7369 200MM-HH-SS-SS-2.8 MM (#7) SIE
7346 200MM-HH-SS-SS-20 MM SIEVE
7423 200MM-HH-SS-SS-20 UM (#635) SI
7400 200MM-HH-SS-SS-200 UM SIEVE
7399 200MM-HH-SS-SS-212 UM (#70) SI
7345 200MM-HH-SS-SS-22.4 MM (7/8")
7398 200MM-HH-SS-SS-224 UM SIEVE
7344 200MM-HH-SS-SS-25 MM (1") SIEV
7397 200MM-HH-SS-SS-250 UM (#60) SI
7422 200MM-HH-SS-SS-25UM (#500) SIE
7343 200MM-HH-SS-SS-26.5 MM (1.06")
7342 200MM-HH-SS-SS-28 MM SIEVE
7396 200MM-HH-SS-SS-280 UM SIEVE
7368 200MM-HH-SS-SS-3.15 MM(1/8") S
7367 200MM-HH-SS-SS-3.35 MM (#6) SI
7366 200MM-HH-SS-SS-3.55 MM SIEVE
7395 200MM-HH-SS-SS-300 UM (#50) SI
7341 200MM-HH-SS-SS-31.5 MM (1 1/4"
7394 200MM-HH-SS-SS-315 UM SIEVE
7421 200MM-HH-SS-SS-32 UM (#450) SI
7393 200MM-HH-SS-SS-355 UM (#45) SI
7420 200MM-HH-SS-SS-36 UM SIEVE
7340 200MM-HH-SS-SS-37.5 MM (1 1/2"
7419 200MM-HH-SS-SS-38 UM (#400) SI
7365 200MM-HH-SS-SS-4 MM (#5) SIEVE
7364 200MM-HH-SS-SS-4.5 MM SIEVE
7363 200MM-HH-SS-SS-4.75 MM (#4) SI
3430 200MM-HH-SS-SS-40 MM SIEVE
7418 200MM-HH-SS-SS-40 UM SIEVE
7392 200MM-HH-SS-SS-400 UM SIEVE
7391 200MM-HH-SS-SS-425 UM (#40) SI
3535 200MM-HH-SS-SS-45 MM (1 3/4")
7417 200MM-HH-SS-SS-45 UM (#325) SI
7390 200MM-HH-SS-SS-450 UM SIEVE
7362 200MM-HH-SS-SS-5 MM SIEVE
7361 200MM-HH-SS-SS-5.6 MM (#3 1/2)
7416 200MM-HH-SS-SS-50 UM SIEVE
7389 200MM-HH-SS-SS-500 UM (#35)
7415 200MM-HH-SS-SS-53 UM (#270) SI
3549 200MM-HH-SS-SS-53UM (#270) W/B
7414 200MM-HH-SS-SS-56 UM SIEVE
7388 200MM-HH-SS-SS-560 UM SIEVE
7360 200MM-HH-SS-SS-6.3 MM (1/4") S
7359 200MM-HH-SS-SS-6.7 MM (.265")
7387 200MM-HH-SS-SS-600 UM (#30)
7413 200MM-HH-SS-SS-63 UM (#230) SI
3550 200MM-HH-SS-SS-63 UM(#230) W/B
7386 200MM-HH-SS-SS-630 UM SIEVE
7358 200MM-HH-SS-SS-7.1 MM SIEVE
7412 200MM-HH-SS-SS-71 UM SIEVE

7385 200MM-HH-SS-SS-710 UM (#25) SI

7411 200MM-HH-SS-SS-75 UM (#200) SI

3476 200MM-HH-SS-SS-75 UM (#200) W/

7357 200MM-HH-SS-SS-8 MM (5/16") SI

>> 7410 200MM-HH-SS-SS-80 UM SIEVE

>> 3533 200MM-HH-SS-SS-80 UM W/BKG

>> 7384 200MM-HH-SS-SS-800 UM SIEVE

>> 7383 200MM-HH-SS-SS-850 UM (#20) SI

>> 7356 200MM-HH-SS-SS-9 MM SIEVE

>> 7355 200MM-HH-SS-SS-9.5 MM (3/8") S

>> 7409 200MM-HH-SS-SS-90 UM (#170) SI

>> 7382 200MM-HH-SS-SS-900 UM SIEVE

>> 9902 200MM-STAINLESS COVER

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Máy sàng thô RO-TAP RX-812 Tyler

HSX: Tyler Mĩ Model: RO-TAP RX-812 Máy sàng RX-812 là máy sàng được thiết kế để sàng thô. Có khả năng gắn cả loại sàng có đường kính 8" và 12". RX-812 vận hành êm ái và tối ưu hiệu quả sàng. RX-812 được khuyến cáo dùng sàng mesh 100 và thô hơn.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy sàng điện tử RO-TAP RX-29-E PREMIUM Tyler

HSX: Tyler Mĩ Model: RX-29-E PREMIUM Máy lắc sàng điện tử RO-TAP® Electronic Test Sieve Shaker vận hành cho loại sàng đường kính 8" hay 200mm. Máy được thiết kế cho các ứng dụng sàng nhẹ đến trung bình. Sàng êm ái và chính xác cao nhất.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Sàng thí nghiệm đường kính 12 inch Tyler

HSX: Tyler Mĩ Đường kính sàng 12" (tương đương 30,48 mm) Vật liệu sàng từ thép không gỉ và đồng thau Dòng full inox hoặc lưới inox vành bằng thau đỏ

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Tủ chống ồn cho máy sàng Tyler

Hàng Tyler Hoa Kì Tủ chống/giảm ồn W.S. Tyler’s Sound Enclosure được thiết kế để sử dụng riêng với Máy lắc sàng Ro-Tap. Mức độ ồn khi vận hành là giảm từ khoảng 85dB xuống 78 dB. Tủ được được chế tạo bằng thép 18 gauge và mặt âm kim loại 1 inch lớp lót bọt bên trong.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Sàng thí nghiệm đường kính 8 inch (203mm) Tyler

HSX: Tyler Mĩ Đường kính sàng 8 inch (khoảng 203 mm) Vật liệu sàng từ thép không gỉ và đồng thau

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Sàng thí nghiệm đường kính 300 mm Tyler

HSX: Tyler Mĩ Đường kính sàng 300 mm Vật liệu sàng từ thép không gỉ và đồng thau

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy lắc sàng rây RX-29-10 Tyler

HSX: Tyler Mĩ Model: RX29-10 (230V) RX-29 là model thiết kế để dùng cho sàng có đường kính 8" hay 200 mm. Nguồn điện 230 V 50Hz

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy sàng điện tử RO-TAP RX-29-E Tyler

HSX: Tyler Mĩ Model: RX-29-E Máy lắc sàng điện tử RO-TAP® Electronic Test Sieve Shaker vận hành cho loại sàng đường kính 8" hay 200mm. Máy được thiết kế cho các ứng dụng sàng nhẹ đến trung bình.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Sàng thí nghiệm đường kính 200 mm Tyler

HSX: Tyler Mĩ Đường kính sàng 200 mm Vật liệu sàng từ thép không gỉ và đồng thau

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Sàng thí nghiệm Tyler đường kính 3 inch

HSX: Tyler Mĩ Đường kính sàng 3" Vật liệu sàng từ thép không gỉ và đồng thau

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy sàng điện tử RO-TAP RX-29-E PREMIUM REMOTE Tyler

HSX: Tyler Mĩ Model: RX-29-E PREMIUM Máy lắc sàng điện tử RO-TAP® Electronic Test Sieve Shaker vận hành cho loại sàng đường kính 8" hay 200mm. Máy được thiết kế cho các ứng dụng sàng nhẹ đến trung bình. Sàng êm ái và chính xác cao nhất. Điều khiển remote, cửa kính quan sát mẫu bên trong.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy lắc sàng rây RX-30-10 Tyler

HSX: Tyler Mĩ Model: RX-30-10 (230V) RX-30 là model thiết kế để dùng cho sàng có đường kính 12" hay 300 mm. Nguồn điện 230 V 50Hz Bộ hẹn giờ 99 phút

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin

Alvin - 0986.817.366

Tin tức

Dòng sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 78
  • Hôm nay 226
  • Hôm qua 1,321
  • Trong tuần 7,106
  • Trong tháng 27,345
  • Tổng cộng 242,197

Top

   (0)