HOTLINE

0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ SpectroDirect phân tích chất lượng nước và nước thải

(0 đánh giá)

712000

Lovibond Đức

12 tháng

HSX: Lovibond - Đức Model: SpectroDirect P/N: 712000 Để kiểm tra nước và nước thải 330 - 900 nm

Máy quang phổ SpectroDirect phân tích chất lượng nước và nước thải

HSX: Lovibond - Đức

Model: SpectroDirect

Đặc điểm thiết bị SpectroDirect

>> Bước sóng 300 - 900 nm

>> Cổng kết nối RS 232

>> Màn hình đồ họa lớn dễ dàng quan sát & thao tác

>> Bàn phím phim cảm ứng với bố cục hợp lý

SpectroDirect là một máy quang phổ chùm tia đơn hiện đại với tỷ lệ giá cả / hiệu suất tuyệt vời được thiết kế đặc biệt để kiểm tra nước. Thiết bị này được trang bị một loạt các phương pháp được lập trình sẵn dựa trên phạm vi đã được chứng minh của các thử nghiệm ống Lovibond®, thuốc thử dạng viên nén, thuốc thử dạng lỏng và thuốc thử dạng bột (Vario Powder Packs).

Ứng dụng: Boiler Water | Cooling Water | Disinfection Control | Drinking Water Treatment | Galvanization | Pool Water Control | Pool Water Treatment | Raw Water Treatment |Waste Water Treatment

Máy quang phổ phân tích nước SpectroDirect Lovibond

Thông số kỹ thuật

Monochromator Holographic grating (600 lines/mm)
Phạm vi bước sóng 330 - 900 nm
Độ chính xác bước sóng ±2 nm
Độ lặp lại bước sóng ±1 nm
Phạm vi quang phổ -0.3 - 2.5 Abs
Vận hành Chống hóa chất, dung môi & axit, touch-sensitive keypad có âm thanh
Hiển thị Backlit LCD graphic display
Loại ống mẫu phù hợp Rectangular Cuvettes 10 mm
Round Cuvettes 16 mm
Round Cuvettes 24 mm
Cổng kết nối RS 232
Bộ nhớ nội 1000 kết quả đo
Nguồn điện 100 - 240 V / 50-60 Hz
Auto – OFF Yes
Dòng thiết bị Benchtop - Cố định
Compliance CE
Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, ...
Kích thước 275 x 150 x 270 mm
Khối lượng 3.2 kg

 

Phạm vi đo các chỉ tiêu trong nước

Testparameter Thang đo Phương pháp PP Hóa chất
Alkalinity-m HR T 5 - 500 mg/l CaCO3 M31 Acid / Indicator
Alkalinity-m T 5 - 200 mg/l CaCO3 M30 Acid / Indicator
Alkalinity-p T 5 - 300 mg/l CaCO3 M35 Acid / Indicator
Aluminium PP 0.01 - 0.25 mg/l Al M50 Eriochrom Cyanine R
Aluminium T 0.01 - 0.3 mg/l Al M40 Eriochrom Cyanine R
Ammonia HR TT 1.0 - 50 mg/l N M66 Salicylate
Ammonia LR TT 0.02 - 2.5 mg/l N M65 Salicylate
Ammonia PP 0.01 - 0.8 mg/l N M62 Salicylate
Ammonia T 0.02 - 1 mg/l N M60 Indophenole Blue
Arsenic 0.02 - 0.6 mg/l As M68 Silver Diethyldithiocarbamate
Boron T 0.1 - 2 mg/l B M85 Azomethine
Bromine 10 T 0.1 - 3 mg/l Br2 M78 DPD
Bromine 50 T 0.05 - 1 mg/l Br2 M79 DPD
Bromine T 0.05 - 13 mg/l Br2 M80 DPD
Cadmium M. TT 0.025 - 0.75 mg/l Cd M87 Cadion
Chloride L (B) 5.00 - 60 mg/l Cl- M91 Iron(III)-thiocyanate
Chloride T 0.5 - 25 mg/l Cl- M90 Silver Nitrate / Turbidity
Chlorine 10 T 0.1 - 6 mg/l Cl2 M98 DPD
Chlorine 50 T 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 M99 DPD
Chlorine dioxide 50 T 0.05 - 1 mg/l ClO2 M119 DPD / Glycine
Chlorine dioxide T 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 M120 DPD / Glycine
Chlorine HR 10 T 0.1 - 10 mg/l Cl2 M104 DPD
Chlorine HR (KI) T (105) 5 - 200 mg/l Cl2 M105 KI / Acid
Chlorine L 0.02 - 3 mg/l Cl2 M101 DPD
Chlorine MR PP 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 M113 DPD
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/l Cl2 M110 DPD
Chlorine T 0.02 - 6.0 mg/l Cl2 M100 DPD
Chromium 50 PP 0.005 - 0.5 mg/l Cr M124 Diphenylcarbazide
Chromium PP 0.02 - 2 mg/l Cr M125 Diphenylcarbazide
COD HR TT 200 - 15000 mg/l COD M132 Dichromate / H2SO4
COD LMR TT 15 - 300 mg/l COD M133 Dichromate / H2SO4
COD LR TT 3 - 150 mg/l COD M130 Dichromate / H2SO4
COD MR TT 20 - 1500 mg/l COD M131 Dichromate / H2SO4
Copper 50 T 0.05 - 1 mg/l Cu M149 Biquinoline
Copper PP 0.05 - 5 mg/l Cu M153 Bicinchoninate
Copper T 0.05 - 5 mg/l Cu M150 Biquinoline
CyA HR T 10 - 200 mg/l CyA M161 Melamine
Cyanide 50 L 0.005 - 0.2 mg/l CN- M156 Pyridine-barbituric Acid
Cyanide L 0.01 - 0.5 mg/l CN- M157 Pyridine-barbituric Acid
CyA T 10 - 160 mg/l CyA M160 Melamine
DEHA PP 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M167 PPST
DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M165 PPST
Fluoride L 0.05 - 2 mg/l F- M170 SPADNS
Formaldehyde 10 M. L 1.00 - 5.00 mg/l HCHO M175 H2SO4 / Chromotropic acid
Formaldehyde 50 M. L 0.02 - 1.00 mg/l HCHO M176 H2SO4 / Chromotropic acid
Formaldehyde M. TT 0.1 - 5 mg/l HCHO M177 H2SO4 / Chromotropic acid
H2O2 50 T 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 M209 DPD / Catalyst
H2O2 T 0.03 - 1.5 mg/l H2O2 M210 DPD / Catalyst
Hardness total HR T 20 - 500 mg/l CaCO3 M201 Metallphthaleine
Hardness total T 2 - 50 mg/l CaCO3 M200 Metallphthaleine
Hazen 50 10 - 500 mg/l Pt M203 (APHA) Platinum Cobalt Standard Method
Hydrazine L 5 - 600 µg/l N2H4 M206 Dimethylaminobenzaldehyde
Hydrazine P 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 M205 Dimethylaminobenzaldehyde
Iron 10 T 0.05 - 1 mg/l Fe M218 Ferrozine / Thioglycolate
Iron 50 PP 0.01 - 1.5 mg/l Fe M221 1,10-Phenanthroline
Iron 50 T 0.01 - 0.5 mg/l Fe M219 Ferrozine / Thioglycolate
Iron (TPTZ) PP 0.1 - 1.8 mg/l Fe M223 TPTZ
Iron PP 0.01 - 1.5 mg/l Fe M222 1,10-Phenanthroline
Iron T 0.1 - 1 mg/l Fe M220 Ferrozine / Thioglycolate
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 M20 Acid / Indicator
Lead 10 0.1 - 5 mg/l Pb M232 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine
Lead (A) TT 0.1 - 5 mg/l Pb M234 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine
Lead (B) TT 0.1 - 5 mg/l Pb M235 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine
lodine T 0.05 - 3.6 mg/l I M215 DPD
Manganese HR PP 0.1 - 18 mg/l Mn M243 Periodate Oxidation
Manganese LR PP 0.01 - 0.7 mg/l Mn M242 PAN
Manganese T 0.2 - 4 mg/l Mn M240 Formaldoxime
Molybdate HR PP 0.3 - 40 mg/l Mo M252 Mercaptoacetic Acid
Molybdate LR PP 0.03 - 3 mg/l Mo M251 Ternary Complex
Molybdate T 1 - 30 mg/l MoO4 M250 Thioglycolate
Nickel 50 L 0.02 - 1 mg/l Ni M255 Dimethylglyoxime
Nickel L 0.2 - 7 mg/l Ni M256 Dimethylglyoxime

Nitrate HR

1.2 - 35 mg/l N M268 2,6-Dimethylphenole
Nitrate LR TT 0.5 - 14 mg/l N M267 2,6-Dimethylphenole
Nitrate TT 1 - 30 mg/l N M265 Chromotropic Acid
Nitrite HR TT 0.3 - 3 mg/l N M276 Sulfanilic / Naphthylamine
Nitrite LR TT 0.03 - 0.6 mg/l N M275 Sulfanilic / Naphthylamine
Nitrite PP 0.01 - 0.3 mg/l N M272 Diazotation
Nitrite T 0.01 - 0.5 mg/l N M270 N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine
Oxygen active T 0.1 - 10 mg/l O2 M290 DPD
Ozone 50 T 0.02 - 0.5 mg/l O3 M299 DPD / Glycine
Ozone T 0.02 - 1 mg/l O3 M300 DPD / Glycine
Phenol T 0.1 - 5 mg/l C6H5OH M315 4-Aminoantipyrine
Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/l P M325 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/l P M321 Vanadomolybdate
Phosphate HR TT 1 - 20 mg/l P M322 Vanadomolybdate
Phosphate LR T 0.02 - 1.3 mg/l P M320 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate PP 0.02 - 0.8 mg/l P M323 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate t. TT 0.02 - 1.1 mg/l P M326 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate total HR TT 1.5 - 20 mg/l P M318 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate total LR TT 0.07 - 3 mg/l P M317 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate TT 0.02 - 1.6 mg/l P M324 Phosphomolybdenum Blue
Phosphonate PP 0.2 - 125 mg/l PO4 M316 Persulfate UV Oxidation Method
pH value L 6.5 - 8.4 M331 Phenol Red
pH-value T 6.5 - 8.4 M330 Phenol Red
Potassium T 0.7 - 16 mg/l K M340 Tetraphenylborat Turbidity
SAC 436 nm 0.5 - 50 m-1 M345 Direct Reading EN ISO 7887:1994
SAC 525 nm 0.5 - 50 m-1 M346 Direct Reading EN ISO 7887:1994
SAC 620 nm 0.5 - 50 m-1 M347 Direct Reading EN ISO 7887:1994
Selenium 0.05 - 1.6 mg/l Se M363 3,3'-Diaminobenzidine in Toluene
Silcate T 0.05 - 4 mg/l SiO2 M350 Silicomolybdenum Blue
Silicate HR PP 1 - 100 mg/l SiO2 M352 Silicomolybdate
Silicate LR PP 0.05 - 1.6 mg/l SiO2 M351 Heteropolyblue
Silica VLR PP 0.005 - 0.5 mg/l SiO2 M349 Heteropolyblue
Sulphate HR PP 50 - 1000 M361 Bariumsulphate Turbidity
Sulphate PP 5 - 100 mg/l SO4 2- M360 Bariumsulphate Turbidity
Sulphide T 0.04 - 0.5 mg/l S2- M365 DPD / Catalyst
Sulphite 10 T 0.1 - 10 mg/l SO3 M368 DTNB
Sulphite T 0.05 - 4 mg/l SO3 M370 DTNB
Surfactants M. (anion.) TT 0.05 - 2 mg/l SDSA M376 Methylene Blue
Surfactants M. (cation.) TT 0.05 - 1.5 mg/l CTAB M378 Disulphine Blue
Surfactants M. (not ionic) TT 0.1 - 7.5 mg/l Triton X-100 M377 TBPE
Suspended solids 50 10 - 750 mg/l TSS M383 Turbidity / Attenuated Radiation Method
TN HR 2 TT 5 - 140 mg/l N M284 2,6-Dimethylphenole
TN HR TT 5 - 150 mg/l N M281 Persulphate Digestion
TN LR 2 TT 0.5 - 14 mg/l N M283 2,6-Dimethylphenole
TN LR TT 0.5 - 25 mg/l N M280 Persulphate Digestion
TOC HR M. TT 50 - 800 mg/l TOC M381 H2SO4 / Persulphate / Indicator
TOC LR M. TT 5 - 80 mg/l TOC M380 H2SO4 / Persulphate / Indicator
Turbidity 50 5 - 500 FAU M385 Attenuated Radiation Method
Urea T 0.1 - 2 mg/l Urea M390 Indophenol / Urease
Zinc T 0.02 - 0.05 mg/l Zn M400 Zincon

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Máy khuấy jartest 4 vị trí ET740 Lovibond Floc-Tester

HSX: Lovibond Đức Model: ET 740 Mã hàng: 2419155 Máy khuấy jartest với tốc độ khuấy thay đổi liên tục để sử dụng trong phòng thí nghiệm và hiện trường. Vận hành dễ dàng và thiết kế bền đẹp. Thiết kế dùng trong phòng thí nghiệm. Dùng cho beaker cổ cao và thấp. 4 vị trí khuấy mẫu.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

SD 335 Multi (Set 3) - Máy đo pH / DO / Độ dẫn điện

HSX: Lovibond - Đức Model: SD 335 Multi (Set 2) - pH/DO/Cond. P/N: 724820 Thang đo: Conductivity 0 - 200 mS/cm (Độ dẫn điện) Oxygen 0 - 500 % (Oxy hòa tan) pH -2 - 16 Redox -2000.0 - 2000.0 mV (Oxy hóa khử) Độ mặn 0 - 70 g/kg TDS 0 - 200 g/l Nhiệt độ -10 - 110 ° C

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

SensoDirect pH 110 - Máy đo pH cầm tay Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: SensoDirect pH 110 P/N: 721300 Dùng đo pH từ 0-14 trong mẫu nước làm mát, nước lò hơi, nước uống, nước hồ bơi, nước thải, nước sông suối, ...

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Thiết bị phân tích nước thải Waste Water Set-Up MD 600 - Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: MD 600 Photometer Mã hàng: 214100 Bộ nhớ nhớ 1000 kết quả đo. Chuyển dữ liệu bằng cổng hồng ngoại IR hay IRiM. Kèm theo máy phá mẫu COD RD125 Thermoreactor 24 lỗ. Tuân theo EU regulation 2019/1148

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Bút đo tổng chất rắn hòa tan SD 80 TSD Lovibond

HSX: Lovibond Đức Model: SD 70 pH P/N: 194803-16 Thang đo: TDS 0 - 1499 ppm Độ phân giải: 1 ppm (<= 999 ppm) ; 0.01 ppt (1.0 - 10.00 ppt) Màn hình: 22 x 22 mm LCD screen, yellow/green backlit Kích thước: 44 x 33 x 205 mm

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Bộ thiết bị xác định COD Set-Up MD 100 Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: COD Set-Up MD 100 P/N: 276130 Xác định chỉ số nhu cầu oxy hóa học (ST-COD). Thang đo: Phạm vi thấp: 3 - 150 mg / l, đáp ứng ISO 15705: 2002 Phạm vi trung bình thấp: 15 - 300 mg / l, đáp ứng ISO 15705: 2002 Dải trung bình: 20 - 1500 mg / l, đáp ứng ISO 15705: 2002 Dải cao: 200-15000 mg / l

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy kiểm tra chất lượng nước hồ bơi Scuba II Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: Scuba II P/N: 16100-17 Kiểm tra thiết bị cho hồ bơi tư nhân và nhà điều hành xoáy nước whirlpool Đo Alkalinity-m T, Bromine T, Chlorine T, CyA T, pH-value T

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ Photometer MultiDirect Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: MultiDirect P/N: 210000-B MultiDirect - máy đo quang hiện đại, được điều khiển bằng vi xử lý với bàn phím được thiết kế công thái học và màn hình đồ họa khổ lớn

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ phân tích nước hồ bơi Photometer PM 620

HSX: Lovibond - Đức Model: PM 620 P/N: 214065 Phân tích 35 chỉ tiêu trong nước hồ bơi từ A(lkalinity-m) đến H(hydrogen peroxide với bộ nhớ 1000 lần đo.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy quang phổ SpectroDirect phân tích chất lượng nước và nước thải chuyên nghiệp

HSX: Lovibond - Đức Model: SpectroDirect (advanced features) P/N: 712005 Để kiểm tra nước và nước thải 330 - 900 nm. Phân tích 122 chỉ tiêu.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy đo độ đục TB 250 WL Lovibond

HSX: Lovibond - Đức Model: TB 211 IR P/N: 194200 TB 250 WL cho phép đo độ đục dễ dàng tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm. Sử dụng nguồn "ánh sáng trắng" và phát hiện 90 °, TB 250 WL đáp ứng các thông số kỹ thuật cho phép đo độ đục EPA (Tiêu chuẩn EPA 180.1)

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Máy SensoDirect 150 (Set 1) pH / Con / TDS / Oxi / Nhiệt độ

HSX: Lovibond - Đức Model: SD 150 (Set 1) P/N: 724200 Đo ph/Redox, Conductivity, Dissolved Oxgen, TDS, Temperature (°C/°F) Tất cả trong 1 máy Data logger thời gian thực Màn hình lớn

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin

Alvin - 0986.817.366

Tin tức

Dòng sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 37
  • Hôm nay 744
  • Hôm qua 550
  • Trong tuần 4,734
  • Trong tháng 7,608
  • Tổng cộng 136,151

Top

   (0)