HOTLINE

0986.817.366 Mr.Việt

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo - 0986.817.366

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin - 0986.817.366

Alvin - 0986.817.366

Tin tức

Dòng sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện Reagecon Conductivity Standards

(1 đánh giá)

Reagecon - Ireland

HSX: Reagecon - Ireland Xuất xứ Ireland Tiêu chuẩn về độ dẫn điện của Reagecon được thử nghiệm ở 20 ° C NIST có thể theo dõi. Sản phẩm có gốc nước, không nguy hiểm và chính xác đến thông số kỹ thuật ± 1%. Sản phẩm vì nó có nguồn gốc từ nước, có hệ số biến đổi nhiệt độ thấp và đảm bảo độ ổn định trong suốt thời hạn sử dụng, ngay cả sau khi mở nắp chai.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện Reagecon Conductivity Standards

HSX: Reagecon - Ireland

Tiêu chuẩn về độ dẫn điện của Reagecon được thử nghiệm ở 20 hay 25 °C NIST có thể theo dõi. Sản phẩm có gốc nước, không nguy hiểm và chính xác đến thông số kỹ thuật ± 1%. Sản phẩm vì nó có nguồn gốc từ nước, có hệ số biến đổi nhiệt độ thấp và đảm bảo độ ổn định trong suốt thời hạn sử dụng, ngay cả sau khi mở nắp chai.

Chuẩn Conductivity Reagecon 

 

Chi tiết sản phẩm dung dịch chuẩn độ dẫn điện conductivity Reagecon

CS127805 Conductivity Standards Calibration Values 1278 µS/cm @20°C  Conductivity Standard 1278 µS/cm @20°C 500ml
CS1382 Conductivity TDS Standards 1382ppm TDS Standard 1382 ppm NaCl @25°C 500ml
CS2513M Conductivity Standards Premium Values 251.3 mS/cm @25°C  Reagecon 251.3 mS/cm Conductivity Standard at 25°C 500ml
CS64805 Conductivity Standards Premium Values 648 µS/cm @25°C  Reagecon 648 µS/cm Conductivity Standard at 20°C 500ml
CSKC10 Conductivity Standards Premium Values 10 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 10 µS/cm @25°C  500ml
CSKC100 Conductivity Standards Premium Values 100 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 100 µS/cm @25°C  500ml
CSKC1000 Conductivity Standards Premium Values 1000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC1000-10L Conductivity Standards Premium Values 1000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC100-5L Conductivity Standards Premium Values 100 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 100 µS/cm @25°C  5L
CSKC100M Conductivity Standards Premium Values 100000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 100,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC100M-10L Conductivity Standards Premium Values 100000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 100,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC10-10L Conductivity Standards Premium Values 10 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 10 µS/cm @25°C  10L
CSKC1025 Conductivity Standards Premium Values 10 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 10 µS/cm @25°C  250ml
CSKC10M Conductivity Standards Premium Values 10000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 10,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC10M-10L Conductivity Standards Premium Values 10000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 10,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC10M-5L Conductivity Standards Premium Values 10000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 10,000 µS/cm @25°C  5L
CSKC111800 Conductivity Standards Calibration Values 111800 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 111,800 µS/cm @25°C  500ml
CSKC12880 Conductivity Standards Calibration Values 12880 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 12,880 µS/cm @25°C  500ml
CSKC12880-10L Conductivity Standards Calibration Values 12880 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 12,880 µS/cm @25°C  10L
CSKC12880-1L Conductivity Standards Calibration Values 12880 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 12,880 µS/cm @25°C  1L
CSKC13 Conductivity Standards Premium Values 1.3 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1.30 µS/cm @25°C  250ml
CSKC1325 Conductivity Standards Premium Values 13.25 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 13.25 µS/cm @25°C  500ml
CSKC1325M Conductivity Standards Premium Values 13250 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 13250 µS/cm @25°C  500ml
CSKC13400 Conductivity Standards Premium Values 13400 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 13,400 µS/cm @25°C  500ml
CSKC136 Conductivity Standards Premium Values 1.3 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1.30 µS/cm @25°C  6x250ml
CSKC15 Conductivity Standards Premium Values 15 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 15 µS/cm @25°C  500ml
CSKC150 Conductivity Standards Premium Values 150 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 150 µS/cm @25°C  500ml
CSKC150M Conductivity Standards Premium Values 150000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 150,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC150M-10L Conductivity Standards Premium Values 150000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 150,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC15M Conductivity Standards Premium Values 15000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 15,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC15M-5L Conductivity Standards Premium Values 15000 µS/cm @25°C  Reagecon 15,000 µS/cm Conductivity Standard at 25°C 5L
CSKC185 Conductivity Standards Premium Values 185 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 185 µS/cm @25°C  500ml
CSKC19700 Conductivity Standards Premium Values 197000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 19,700 µS/cm @25°C  500ml
CSKC2 Conductivity Standards Premium Values 2 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 2 µS/cm @25°C 250ml
CSKC20 Conductivity Standards Premium Values 20 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 20 µS/cm @25°C  500ml
CSKC200 Conductivity Standards Premium Values 200 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 200 µS/cm @25°C  500ml
CSKC200-5L Conductivity Standards Premium Values 200 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 200 µS/cm @25°C  5L
CSKC200M Conductivity Standards Premium Values 200000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 200,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC200M-10L Conductivity Standards Premium Values 200000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 200,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC200M-5L Conductivity Standards Premium Values 200000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 200,000 µS/cm @25°C  5L
CSKC20-5L Conductivity Standards Premium Values 20 µS/cm @25°C  Reagecon 20 µS/cm Conductivity Standard at 25°C 5L
CSKC2060 Conductivity Standards Premium Values 2060 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 2060 µS/cm @25°C  500ml
CSKC20M Conductivity Standards Premium Values 20000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 20,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC20M-10L Conductivity Standards Premium Values 20000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 20,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC20M-5L Conductivity Standards Premium Values 20000 µS/cm @25°C  Reagecon 20,000 µS/cm Conductivity Standard at 25°C 5L
CSKC238 Conductivity Standards Premium Values 23.8 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 23.8 µS/cm @25°C  500ml
CSKC238-1L Conductivity Standards Premium Values 23.8 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 23.8 µS/cm @25°C  1L
CSKC25 Conductivity Standards Premium Values 25 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 25 µS/cm @25°C  500ml
CSKC250 Conductivity Standards Premium Values 250 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 250 µS/cm @25°C  500ml
CSKC2500 Conductivity Standards Premium Values 2500 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 2,500 µS/cm @25°C  500ml
CSKC2500-10L Conductivity Standards Premium Values 2500 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 2,500 µS/cm @25°C  10L
CSKC2M Conductivity Standards Premium Values 2000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 2,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC2M-10L Conductivity Standards Premium Values 2000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 2,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC3 Conductivity Standards Premium Values 3 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 3 µS/cm @25°C 250ml
CSKC300 Conductivity Standards Premium Values 300 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 300 µS/cm @25°C  500ml
CSKC300-5L Conductivity Standards Premium Values 300 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 300 µS/cm @25°C  5L
CSKC300M Conductivity Standards Premium Values 300000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 300,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC300M-10L Conductivity Standards Premium Values 300000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 300,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC30M Conductivity Standards Premium Values 30000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 30,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC30M-10L Conductivity Standards Premium Values 30000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 30,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC350M Conductivity Standards Premium Values 350000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 350,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC350M-10L Conductivity Standards Premium Values 350000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 350,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC35M Conductivity Standards Premium Values 35000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 35,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC3M Conductivity Standards Premium Values 3000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 3,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC3M-10L Conductivity Standards Premium Values 3000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 3,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC400 Conductivity Standards Premium Values 400 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 400 µS/cm @25°C  500ml
CSKC400-5L Conductivity Standards Premium Values 400 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 400 µS/cm @25°C  5L
CSKC400M Conductivity Standards Premium Values 400000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 400,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC40M Conductivity Standards Premium Values 40000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 40,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC450M Conductivity Standards Premium Values 450000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 450,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC450M-10L Conductivity Standards Premium Values 450000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 450,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC5 Conductivity Standards Premium Values 5 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 5 µS/cm @25°C  500ml
CSKC50 Conductivity Standards Premium Values 50 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 50 µS/cm @25°C  500ml
CSKC500 Conductivity Standards Premium Values 500 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 500 µS/cm @25°C  500ml
CSKC50025 Conductivity Standards Premium Values 500 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 500 µS/cm @25°C  250ml
CSKC500-5L Conductivity Standards Premium Values 500 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 500 µS/cm @25°C  5L
CSKC500M Conductivity Standards Premium Values 500000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 500,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC500M-10L Conductivity Standards Premium Values 500000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 500,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC50M Conductivity Standards Premium Values 50000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 50,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC50M-10L Conductivity Standards Premium Values 50000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 50,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC58700 Conductivity Standards Premium Values 58700 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 58,700 µS/cm @25°C  500ml
CSKC5M Conductivity Standards Premium Values 5000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 5,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC5M-10L Conductivity Standards Premium Values 5000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 5,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC60M Conductivity Standards Premium Values 60000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 60,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC718 Conductivity Standards Premium Values 718 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 718 µS/cm @25°C  500ml
CSKC718-5L Conductivity Standards Premium Values 718 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 718 µS/cm @25°C  5L
CSKC7M Conductivity Standards Premium Values 7000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 7,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC80M Conductivity Standards Premium Values 80000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 80,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC80M-10L Conductivity Standards Premium Values 80000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 80,000 µS/cm @25°C  10L
CSKC84 Conductivity Standards Calibration Values 84 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 84 µS/cm @25°C  500ml
CSKC8425 Conductivity Standards Calibration Values 84 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 84 µS/cm @25°C  250ml
CSKC84-25L Conductivity Standards Calibration Values 84 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 84 µS/cm @25°C  25L
CSKC84-5L Conductivity Standards Calibration Values 84 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 84 µS/cm @25°C  5L
CSKC84M Conductivity Standards Premium Values 84000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 84,000 µS/cm @25°C  500ml
CSKC8M Conductivity Standards Premium Values 8000 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 8,000 µS/cm @25°C 500ml
CSKCL Conductivity Standards Calibration Values 1413 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1,413 µS/cm @25°C  500ml
CSKCL01 Conductivity Standards Calibration Values 1413 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1,413 µS/cm @25°C  100ml
CSKCL1 Conductivity Standards Calibration Values 1413 µS/cm @25°C  Reagecon 1413 µS/cm Conductivity Standard at 25°C 1L
CSKCL-10L Conductivity Standards Calibration Values 1413 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1,413 µS/cm @25°C  10L
CSKCL-5L Conductivity Standards Calibration Values 1413 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 1,413 µS/cm @25°C  5L
CSKCS Conductivity Standards Calibration Values 147 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 147 µS/cm @25°C  500ml
CSKCS-10L Conductivity Standards Calibration Values 147 µS/cm @25°C  Conductivity Standard 147 µS/cm @25°C  10L
CSKCS-5L Conductivity Standards Calibration Values 147 µS/cm @25°C  Reagecon 147 µS/cm Conductivity Standard at 25°C 5L
RESNHCLA1 Conductivity Resistivity Resistivity 0.1% Ammonium Chloride Resistivity Solution A acc IEC 60112:2003  1L
RESNHCLA2 Conductivity Resistivity Resistivity Reagecon Resistivity A 0.1% Ammonium Chloride Solution at 25°C, according IEC 60112:2003 1L
TDS10 Conductivity TDS Standards TDS Standards Reagecon Total Dissolved Solids (TDS) 10 mg/L Standard 1L
TDS100 Conductivity TDS Standards 100mg/L TDS standard, 100mg/L 1L
TDS1000 Conductivity TDS Standards 1000mg/L TDS standard, 1000mg/L 1L
TDS1500 Conductivity TDS Standards 1500mg/L TDS standard, 1500mg/L 1L
TDS2000 Conductivity TDS Standards 2000mg/L TDS standard, 2000mg/L 1L
TDS250 Conductivity TDS Standards 250mg/L TDS standard, 250mg/L 1L
TDS50 Conductivity TDS Standards TDS Standards Reagecon Total Dissolved Solids (TDS) 50 mg/L Standard 1L
TDS500 Conductivity TDS Standards 500mg/L TDS standard, 500mg/L 1L

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top