HOTLINE

0986.817.366 Mr.Việt

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Phụ trách kinh doanh - 0986.817.366 - Mr.Việt

Chat Zalo - 0986.817.366

Chat Zalo - 0986.817.366

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Mail Contact - viet.hoay@gmail.com

Alvin - 0986.817.366

Alvin - 0986.817.366

Tin tức

Dòng sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Dung dịch chuẩn pH Reagecon

(1 đánh giá)

Reagecon - Ireland

HSX: Reagecon - Ireland Xuất xứ Ireland Dung dịch đệm pH của Reagecon ở 20 hoặc 25 ° C được kiểm tra bằng Phương pháp thử nghiệm được công nhận ISO17025 (INAB Ref: 264T) và có thể theo dõi NIST, đã đảm bảo độ ổn định trong suốt thời hạn sử dụng, ngay cả sau khi mở chai.

Hotline: 0986.817.366 Mr.Việt

Dung dịch chuẩn pH Reagecon

HSX: Reagecon - Ireland

Dung dịch đệm pH của Reagecon ở 20 hay 25 ° C được kiểm tra bằng Phương pháp thử nghiệm được công nhận ISO17025 (INAB Ref: 264T) và có thể theo dõi NIST, đã đảm bảo độ ổn định trong suốt thời hạn sử dụng, ngay cả sau khi mở chai.

Dung dịch đệm pH Reagecon 

Chi tiết sản phẩm Reagecon pH Buffers

20°C Clear pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 1.20 ± 0.02 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 1.20 ± 0.02 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @20°C  500ml
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 1.09 ± 0.03 @25°C DIN19267 values  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 1.20 ± 0.02 @20°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.02@25°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @20°C  500ml
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 3.06 ± 0.02 @25°C DIN19267 values  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C  500ml
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 4.65 ± 0.01 @25°C DIN19267 values  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C  500ml
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 6.79 ± 0.01 @25°C DIN19267 values  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @20°C  500ml
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 6.865 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.20 ± 0.01 @20°C  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C  1L
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 9.23 ± 0.01 @25°C DIN19267 values  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.20 ± 0.01 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @20°C  500ml
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 12.75 ± 0.05 @25°C DIN19267 values  1L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @20°C  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.20 ± 0.01 @20°C  5L
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C  5L
25°C Clear  pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C  1L
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 1.09 ± 0.03 @25°C DIN19267 values  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 1.675 ± 0.010 @20°C NIST values  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 1.677 ± 0.010 @20°C NIST values  500ml
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 1.679 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @25°C  1L
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 3.06 ± 0.02 @25°C DIN19267 values  500ml
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 3.776 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 3.788 ± 0.010 @20°C NIST values  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 4.001 ± 0.010 @20°C NIST values  500ml
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 4.005 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C  1L
38°C pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable  1L
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 4.65 ± 0.01 @25°C DIN19267 values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C  1L
38°C pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable  1L
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 6.79 ± 0.01 @25°C DIN19267 values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @25°C  1L
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 6.881 ± 0.010 @20°C NIST values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C  1L
38°C pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable  1L
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 7.413 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 7.429 ± 0.010 @20°C NIST values   500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C  1L
38°C pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @38°C, NIST traceable  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C  1L
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 9.180 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 9.225 ± 0.010 @20°C NIST values  500ml
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 9.23 ± 0.01 @25°C DIN19267 values  500ml
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 10.012 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C  1L
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 10.062 ± 0.010 @20°C NIST values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @25°C  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C  1L
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH 12.454 ± 0.050 @25°C DIN19266 values  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH 12.627 ± 0.050 @20°C NIST values  500ml
25°C DIN19267  pH Buffer Solution pH 12.75 ± 0.05 @25°C DIN19267 values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @25°C  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.02 @25°C  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 @25°C  500ml
25°C DIN19266  pH Buffer Solution pH4.005 ± 0.010 @25°C DIN19266 values  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.80 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.87 ± 0.01 @25°C  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 6.86 ± 0.01 @25°C  500ml
20°C NIST Values pH Buffer Solution pH6.881 ±0.010 @20°C NIST values  1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 9.21 ± 0.01 @25°C  250ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 9.40  ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C  500ml
25°C Colourless Reagecon pH 12.45 Buffer Solution at 25°C 1L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 13.00 ± 0.05 @25°C  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C  25L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.02 @25°C  5L
25°C Colourless Reagecon pH 6.86 Buffer Solution at 25°C 5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 9.40  ± 0.01 @25°C  5L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 1.677 ± 0.010 @25°C  1L
25°C Colourless Reagecon pH 4.005 Buffer Solution at 25°C 10L
25°C Clear pH Buffer Solution pH 4.01  ± 0.01 @25°C  500ml
25°C Colourless Reagecon pH 6.86 Buffer Solution at 25°C 1L
20°C NIST Values Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 6.881 ±0.010 @20°C NIST values (Bag In Box)  10L 
25°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00 ±0.01@ 25°C 50ml
25°C Antimony pH Buffer Solution pH 1.07 ± 0.05 @25°C - Clear (for use with Antimony or equivalent electrodes)  250ml
25°C Antimony pH Buffer Solution pH 1.07 ± 0.05 @25°C - Clear (for use with Antimony or equivalent electrodes)  500ml
20°C Clear pH Buffer Standard pH 9.22 ± 0.01 @ 20°C  250ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH 9.40  ± 0.01 @25°C  1L
25°C Colourless Reagecon pH 10.012 Buffer Solution at 25°C 10L
25°C Clear pH Buffer Solution pH10.01 ± 0.01 @25°C 500ml
25°C DIN19266 pH Buffer Solution pH12.45 ± 0.050 @25°C DIN19266 values  500ml
25°C Clear pH Buffer Solution pH12.46 ± 0.050 @25°C 500ml
25°C Colourless Reagecon pH 4.01 Buffer Solution at 25°C 25L
25°C Colourless Reagecon pH 9.21 Buffer Solution at 25°C 25L
25°C Colourless Reagecon pH 10.01 Buffer Solution at 25°C 25L
25°C Antimony pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.05 @25°C - Light Red (for use with Antimony or equivalent electrodes)  500ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH 7.00  ±  0.01 @ 20°C  2.5L
25°C Antimony pH Buffer Solution  pH 7.01  ± 0.05 at 25°C - Yellow (for use with Antimony or equivalent electrodes)  250ml
25°C Antimony pH Buffer Solution  pH 7.01  ± 0.05 at 25°C - Yellow (for use with Antimony or equivalent electrodes)  500ml
25°C Antimony Reagecon pH 4.00 Antimony Colour Coded Buffer Solution at 25°C 1L
25°C Antimony Reagecon pH 7.01 Antimony Colour Coded Buffer Solution at 25°C 1L
25°C Recal pH Buffer Solution pH2.00 (Clear) ±0.02 @25°C (RECAL)  6x90ml
20°C Recal pH Buffer Solution pH 4.00 (Red) ± 0.01 @20°C ( RECAL)  6x90ml
20°C Recal pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C (RECAL)  2x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH 4.00 (Red) ± 0.01 ( RECAL)  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (RECAL)  2x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH5.00 (Clear) ±0.01 @25°C (RECAL)  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH6.00 (Red) ±0.01 @25°C (RECAL)  6x90ml
20°C Recal pH Buffer Solution pH 7.00 (Yellow) ± 0.01  (RECAL)  6x90ml
20°C Recal pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (RECAL)  2x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH 7.00 (Yellow) ± 0.01 (RECAL)  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (RECAL)  2x90ml
20°C Recal pH Buffer Solution pH 9.00 (Clear) ± 0.01 (RECAL)  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH 9.00 (Clear) ± 0.01 (RECAL)  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH9.00 (clear) ±0.01 @25°C RECAL  2x90ml
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH1.00 ±0.02 @25°C Twin Neck Format  1L 
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C twin neck format  500ml 
25°C DIN19266  Buffer Solution pH1.679 ±0.010 @25°C DIN19266 values  5L
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle Buffer Standard pH 1.679 ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Twin Neck Format)  500ml 
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 1.68 ±  0.01 @ 25°C (Twin Neck Format)  500ml
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02@25°C (Mercury Free)  500ml
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02@25°C (Mercury Free)  1L
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02@ 25°C twin neck format  500ml 
20°C High Resolution pH Buffer Solution pH4.000 (Red) ±0.010 @20°C (High Resolution)  500ml
20°C High Resolution pH Buffer  4.000 (Red)  ± 0.010@ 20°C (High Resolution)  1L
25°C DIN19266  pH Buffer Solution pH4.005  ± 0.010 DIN19266 values @25°C  5L
25°C Recal pH Buffer Solution pH4.005  ± 0.010 DIN19266 values @25°C in RECAL jar  90ml
20°C Sterile pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) 50ml
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 4.005  ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Twin Neck Format)  500ml 
25°C Coloured Twin Neck Reagecon pH 4.01 Colour Coded Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 250ml
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH4.01 (Red)  ± 0.01@25°C (Twin Neck Format)  500ml 
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 4.01 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.01 ± 0.01@ 25°C (Red)  500ml
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)  250ml 
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @25°C (Red)  1L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01@ 25°C (Red) (Mercury Free)  1L
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH4.00 (Red)  ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)  1L 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @20°C (Red)  250ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C  (Red) twin neck format  250ml 
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @25°C (Red)  500ml
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @25°C (Red)  100ml
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01@ 25°C (Red) (Mercury Free)  500ml
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @25°C (Red) in twin-neck format  500ml 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @20°C (Red)  500ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C  (Red) twin neck format  500ml 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @20°C (Red)  1L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @20°C (Red)  30ml *
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @20°C (Red)  100ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C  (Red), twin-neck format  1L 
25°C Colourless Reagecon pH 5.00 Buffer Solution at 25°C 10L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  1L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  500ml
20°C Sterile pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) 50ml
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  1L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  500ml
20°C Colourless Reagecon pH 6.00 Buffer Solution at 20°C 1L
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 6.865 ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Twin Neck Format)  500ml 
25°C DIN19266  pH Buffer Solution pH6.865  ± 0.010 @25°C DIN19266 values  5L
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 6.86 ± 0.01 @25°C (Yellow) in twin-neck format  500ml 
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 6.86 ± 0.01 @25°C twin neck format  500ml 
20°C High Resolution pH Buffer Solution pH7.000 (Yellow) ±0.010 @20°C (High Resolution)  500ml
20°C High Resolution Reagecon pH 7.000 High Resolution Colour Coded Buffer Solution at 20°C 1L
20°C Sterile pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) 50ml
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)  250ml 
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @25°C (Yellow)  1L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) (Mercury Free)  1L
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)  1L 
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  1L
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 7.00 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 1L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow)  250ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) twin neck format  250ml 
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @25°C (Yellow)  500ml
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @25°C (Yellow)  100ml
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) (Mercury Free)  500ml
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @25°C (Yellow) in twin-neck format  500ml 
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  500ml
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 7.00 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow)  500ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow) twin neck format  500ml 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow)  1L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow)  30ml *
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow)  100ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Yellow),  twin-neck format  1L 
20°C Sterile pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C (Sterile) 50ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01@ 20°C (Twin Neck Format) 100ml
25°C Colourless Reagecon pH 8.00 Buffer Solution at 25°C 10L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  1L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  500ml
20°C Colourless Reagecon pH 9.00 Buffer Solution at 20°C 10L
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01@ 25°C twin neck format  250ml 
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01 @25°C twin neck format  1L 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue)  250ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) twin neck format  250ml
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C twin neck format  500ml 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue)  500ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) twin neck format  500ml 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue)  1L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue)  30ml *
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue)  100ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue) twin neck format  1L 
25°C DIN19266  pH Buffer Solution pH9.180  ± 0.010 @25°C DIN19266 values  5L
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.18  ± 0.01@25°C (Blue) DIN19266 values (Twin Neck Format)  500ml 
25°C DIN19266 Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.180 ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Twin Neck Format)  500ml 
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.21  ± 0.01@25°C (Blue) in twin-neck format  500ml 
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.21 ± 0.01 @25°C twin neck format  500ml 
20°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Standard pH 9.22 ± 0.01 @ 20°C in a twin-neck bottle  250ml
20°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C  in a twin-neck bottle  500ml
20°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @20°C  in a twin-neck bottle  1L 
20°C Recal pH Buffer Solution pH 10.00 (Blue)  ± 0.01  6x90ml
20°C Recal pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C RECAL  2x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH 10.00 (Blue)  ± 0.01 @25°C (RECAL)  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (RECAL)  2x90ml
20°C High Resolution pH Buffer Solution pH10.000 (Blue) ±0.010 @20°C (High Resolution)  500ml
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 10.012 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (Twin neck Format)  250ml 
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01@ 25°C (Blue) (Mercury Free) 500ml
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @25°C (Blue)  1L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @ 25°C (Blue) (Mercury Free)  1L
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)  1L 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C (Blue)  250ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @20°C (Blue) twin neck format  250ml 
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @25°C (Blue)  500ml
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @25°C (Blue)  100ml
25°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @25°C (Blue)  in twin-neck format  500ml 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C (Blue)  500ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @20°C (Blue) twin neck format  500ml 
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C (Blue)  1L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C (Blue)  30ml *
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C (Blue)  100ml
20°C Coloured Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @20°C (Blue) twin neck format  1L 
25°C Coloured Twin Neck Reagecon pH 10.01 Colour Coded Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 250ml
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 11.00 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH12.00 ±0.05 @25°C Twin Neck Format  1L 
25°C Clear Twin Neck Bottle pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C twin neck format  500ml 
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 12.45 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01@ 25°C (Red)  25L
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00±0.01@ 25°C (Blue)  25L
25°C Antimony pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.05 @25°C - Light Red (for use with Antimony or equivalent electrodes)  250ml
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C (Mercury Free)  5L
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @25°C (Red)  5L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @ 25°C (Red) (Mercury Free)  5L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @20°C (Red)  5L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  5L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  5L
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @25°C (Yellow)  5L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Yellow) (Mercury Free)  5L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  5L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow)  5L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C (Mercury Free)  5L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C (Blue)  5L
25°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @25°C (Blue)  5L
25°C Mercury Free pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @ 25°C (Blue) (Mercury Free)  5L
20°C Coloured pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C (Blue)  5L
25°C Antimony pH Buffer Solution pH7.01 ± 0.05 @25°C- Yellow (for use with Antimony or equivalent electrodes)  1L
20°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) Bag in Box  5L 
20°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Red) Bag in Box  10L 
20°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow) Bag in Box  5L 
20°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @20°C (Yellow) Bag in Box  10L 
20°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @20°C (Blue) Bag in Box  5L 
20°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 10.00  ± 0.01 @20°C (Blue) Bag in Box  10L 
25°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @25°C (Red) Bag in Box  5L 
25°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 4.00  ± 0.01 @25°C (Red) Bag in Box  10L 
25°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @25°C (Yellow) Bag in Box  5L 
25°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 7.00  ± 0.01 @25°C (Yellow) Bag in Box  10L 
20°C NIST Values Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 9.225 ± 0.01 @20°C NIST values (Bag in Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C (Bag in Box)  5L 
25°C Technical Bag-in-Box Technical pH  Buffer Solution pH 4.60 ± 0.02 @25°C (Bag in Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box Ph Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C(Bag In Box)  10L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)  5L 
25°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C (Blue) Bag in Box  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH13.00 ± 0.05 @20°C (Bag in Box)  10L
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 4.66 ± 0.01 @20°C (Bag in Box)  5L 
25°C Coloured Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C (Blue) Bag in Box  10L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C (Bag In Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @20°C (Bag in Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)  10L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 @25°C (Bag In Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 @20°C (Bag in Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01@20°C (Bag In Box)  10L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C(Bag in Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 @20°C(Bag in Box)  10L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH8.00 ± 0.01@20°C (Bag In Box)  10L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH5.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)  10L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 12.00 ± 0.05 @25°C (Bag In Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)  10L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01@20°C (Bag In Box)  10L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01@20°C (Bag In Box)  10L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 @20°C (Bag In Box)  5L 
25°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01@25°C (Bag In Box)  10L 
25°C DIN19266 Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 1.679 ± 0.01 @25°C DIN19266 values (Bag in Box)  5L 
25°C DIN19266 Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 3.776  ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Bag in Box)  5L 
25°C DIN19266 Bag-in-Box pH Buffer Solution pH4.005  ± 0.010 @25°C DIN19266 values (Bag In Box)  5L 
25°C DIN19266 Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 6.865  ± 0.010 @25°C  DIN19266 values (Bag in Box)  5L 
25°C DIN19266 Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 7.413  ± 0.010 @25°C  DIN19266 values (Bag in Box)  5L 
25°C DIN19266 Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 9.18 ± 0.01 @25°C DIN19266 values (Bag in Box)  5L 
20°C Clear Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 1.675 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)  5L 
20°C NIST Values Bag-in-Box pH Buffer Solution pH 6.881± 0.01 @20°C NIST values (Bag in Box)  5L 
20°C Phthalate Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Phthalate Free)  1L
25°C Phthalate Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Phthalate Free)  1L
20°C Phthalate Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Phthalate Free)  500ml
25°C Phthalate Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Phthalate Free)  500ml
20°C Phosphate Free Reagecon pH 6.00 Phosphate Free Buffer Solution at 20°C 1L
20°C Phthalate Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @20°C (Phthalate Free)  5L
25°C Phthalate Free pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 @25°C (Phthalate Free)  5L
25°C Colourless Reagecon pH 4.00 Citrate Buffer Solution at 25°C 10L
Capsules pH Buffer Capsules pH 4.01  ± 0.02 @25°C (Red)  50 Capsules
Capsules pH Buffer Capsules pH 7.00  ± 0.02 @25°C (Green)  50 Capsules
Capsules pH Buffer Capsules pH 9.00  ± 0.02 @25°C (Purple)  50 Capsules
Capsules pH Buffer Capsules pH 10.00  ± 0.02 @25°C (Blue)  50 Capsules
Capsules Kit pH Buffer Capsule Kit (10 x pH 4, 10x pH 7, 10x pH 10 & 2 x Universal Indicator)  50 Capsules
Capsules Kit pH Buffer Capsule Kit ( 3 x pH 4, 3x pH 7, 3x pH 10 & 1 Universal Indicator)  50 Capsules
Capsules pH Buffer Capsule Kit (20 x pH 4.01, 20 x pH 7.00, 10 x pH 9.00 )  50 Capsules
Capsules pH Buffer Capsule Kit (10 x pH 4.01, 20 x pH 7.00, 10 x pH 9.00, 10 x pH 10.00 ± 0.02 @25°C)  50 Capsules
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 10.000 (Blue) ± 0.010 @25°C (High Resolution)  25L
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 10.000 (Blue) ± 0.010 @25°C (High Resolution)  500ml
25°C High Resolution Reagecon pH 10.000 High Resolution Colour Coded Buffer Solution at 25°C 500ml
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 4.000 (Red) ± 0.010 @25°C (High Resolution)  25L
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 4.000 ± 0.010 @25°C (High Resolution)  500ml
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 4.000 (Red) ± 0.010 @25°C (High Resolution)  500ml
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 7.000 (Yellow)  ± 0.010 @25°C (High Resolution)  25L
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 7.000 ± 0.010 @25°C (High Resolution)  500ml
25°C High Resolution pH Buffer Solution pH 7.000 (Yellow) ± 0.010 @25°C (High Resolution)  500ml
20°C Low Ionic Strength pH Buffer Solution pH 4.10 ± 0.04 @20°C (Low Ionic Strength)  500ml
20°C Low Ionic Strength pH Buffer Solution pH 4.10 ± 0.04 @20°C (Low Ionic Strength)  5L
20°C Low Ionic Strength pH Buffer Solution pH 6.96 ± 0.04 @20°C (Low Ionic Strength)  500ml
20°C Low Ionic Strength pH Buffer Solution pH 6.96 ± 0.04 @20°C (Low Ionic Strength)  5L
20°C Low Ionic Strength Kit Low Ionic Strength Electrolyte & 2 Buffers (pH 4.10 and pH 6.96),Kit Kit
20°C Recal pH Buffer Solution Recal mixed pack of 2xpH 4, 7 & 9 ± 0.01  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution (RECAL)mixed pack of 2x pH 4, 7 & 9 ± 0.01 @25°C   6x90ml
20°C Recal pH Buffer Solution Recal mixed pack of 2xpH 4, 7 & 10 ± 0.01  6x90ml
25°C Recal pH Buffer Solution (RECAL) mixed pack of 2x pH 4, 7 & 10 ± 0.01 @25°C  6x90ml
20°C Clear pH Buffer Solution pH3.00 ±0.01 @20°C  500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 10.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 10.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  1L
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 10.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  250ml
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 10.01 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 2.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 2.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  1L
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 2.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  250ml
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 2.00 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 4.01 ± 0.02 @25°C (Coloured)  500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 4.01 ± 0.02 @25°C (Coloured)  1L
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 4.01 ± 0.02 @25°C (Coloured)  250ml
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 4.01 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 4.60 ± 0.02 @25°C (Coloured)  500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 4.60 ± 0.02 @25°C (Coloured)  1L
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 4.60 ± 0.02 @25°C (Coloured)  250ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 7.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 7.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  1L
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 7.00 ± 0.02 @25°C (Coloured)  250ml
25°C Colourless Twin Neck Reagecon pH 7.00 Buffer Solution at 25°C in Twin Neck 500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 9.21 ± 0.02 @25°C (Coloured)  500ml
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 9.21 ± 0.02 @25°C (Coloured)  1L
25°C Technical Technical pH Buffer Solution  pH 9.21 ± 0.02 @25°C (Coloured)  250ml

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top